10. rocznica śmierci samorządowca i burmistrza

0

PIASECZNO Dziś przypada dziesiąta rocznica śmierci Jerzego Madeja. Był radnym trzech kadencji, pierwszym przewodniczącym rady miejskiej, członkiem zarządu, wiceburmistrzem i burmistrzem Piaseczna

Jerzy Madej urodził się 11 października 1949 roku w Piasecznie i z tym miastem związał całe swoje życie. Uczył się w piaseczyńskim liceum przy ul. Chyliczkowskiej, a studia ukończył na wydziale mechaniki precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Po zakończeniu nauki przez pewien czas pracował w wyuczonym zawodzie w przemysłowych zakładach pracy. Nie dawało mu to jednak satysfakcji, którą znalazł dopiero jako nauczyciel, ucząc m.in. w technikum w Piasecznie. Przemiany ustrojowe dokonujące się w Polsce spowodowały, że zaangażował się w działalność samorządową. W roku 1990 został pierwszym przewodniczącym rady miejskiej w Piasecznie, a w tej samej kadencji także członkiem zarządu i zastępcą burmistrza. W roku 1994 współtworzył stowarzyszenie „Naprzód”, które szybko zdominowało piaseczyński samorząd. W latach 1997-1998 pełnił funkcję burmistrza Piaseczna.
Jerzy Madej zmarł po ciężkiej chorobie 20 sierpnia 2011 roku. – Poznaliśmy człowieka prawdziwego, autentycznego, pełnego pasji we wszystkim co robił – żegnał przyjaciela Waldemar Kosakowski, również wieloletni samorządowiec i były dyrektor piaseczyńskiego liceum.
– Jestem przekonany, że mógł jeszcze długo służyć naszemu miastu swoim doświadczeniem – mówił ówczesny wiceburmistrz, a dziś burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. – Jego odejście jest dla nas nie tylko szokiem, ale i wielką stratą.
Jerzego Madeja pochowano na cmentarzu komunalnym w Piasecznie.
– Czujemy pustkę, wiemy Jurku, że ty byłeś jedyny i niepowtarzalny – mówił podczas uroczystości pogrzebowych samorządowiec i przyjaciel zmarłego Tadeusz Warsza. – Miałeś tyle pomysłów i tyle zapału… i nagle cię nie ma. Dziś jak myślę o tobie to uśmiecham się do wspomnień.
Po dziesięciu latach my również uśmiechamy się do wspomnień. Wciąż brakuje nam Jego niespożytej energii, intelektualnego polotu, błyskotliwego poczucia humoru i ogromnego zaangażowania w piaseczyński samorząd.

Kamil Staniszek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię