100 lat Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sanepid zaprasza na Dzień Otwarty

1

PIASECZNO W październiku Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie obchodzić 100-lecie istnienia. W środę 4 września piaseczyński sanepid organizuje dzień otwarty, podczas którego mieszkańcy będą mogli odwiedzić stację i uzyskać informacje dotyczące nurtujących ich wątpliwości i problemów


Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Piasecznie składa się z ośmiu sekcji. Jedną z nich jest Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych, której podlegają aż 2234 podmioty. Są to firmy produkujące żywność i wprowadzające ją do obrotu handlowego. Pracownicy tej sekcji zajmują się nadzorem nad żywnością, żywieniem oraz produktami kosmetycznymi i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Prowadzą działania kontrolne, egzekwują przestrzeganie przez przedsiębiorców prawa, ale także informują ich o zmieniających się przepisach. W ramach systemu RASFF (system szybkiego powiadamiania o niebezpiecznej żywności) wycofywane są w trybie natychmiastowym z obrotu handlowego wyroby niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Sekcja prowadzi także graniczne kontrole importowanej żywności.
– Nasza praca przynosi wymierne efekty – podkreśla Anna Matkowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie. – Z roku na rok obserwujemy znaczną poprawę stanu sanitarnego i technicznego w nadzorowanych przez nas obiektach. Mamy za zadanie zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo zdrowotne i w moim przekonaniu sumiennie się z tego wywiązujemy.

Dbają o jakość wody…

Kolejną istotną komórką wchodzącą w skład piaseczyńskiego Sanepidu jest Sekcja Higieny Komunalnej, która kontroluje jakość wody pitnej. Inspektorzy prowadzą stały monitoring wody z wodociągów, poddając ją badaniom. Gdy jakość wody jest niezadowalająca, jej dostawcy obligowani są do dokonania dezynfekcji bądź wymiany złóż. Nadzorowi inspekcji podlega również woda w basenach publicznych. Ponadto sekcja kontroluje obiekty użyteczności publicznej, w tym zakłady opiekuńczo-lecznicze i domy pomocy społecznej, a także zakłady kosmetyczno-fryzjerskie. Pod jej nadzorem są także stacje paliw, ośrodki sportowe, cmentarze i apteki. Do jej zadań należy również m.in. wydawanie zgód na ekshumację oraz zezwoleń na organizację imprez masowych.

… i bezpieczeństwo mieszkańców

Sekcja Higieny Pracy kontroluje z kolei warunki pracy w nadzorowanych zakładach. W jej ewidencji figuruje ponad 700 firm, w których zatrudnionych jest około 20 tys. osób. Komórka prowadzi nadzór nad obrotem handlowym produktami biobójczymi oraz substancjami i mieszaninami chemicznymi, dbając m.in. o poprawne oznakowanie ich opakowań. Sprawuje także nadzór nad zakazem wytwarzania i wprowadzania na rynek tzw. dopalaczy. Nadzór ten odbywa się m.in. poprzez stały monitoring kanałów dystrybucji oraz ewidencjonowanie liczby zatruć tymi niebezpiecznymi środkami.
– Wszystkie osoby, które zetkną się z dopalaczami, mogą uzyskać pomoc, dzwoniąc pod nr infolinii Głównego Inspektora Sanitarnego 800 060 800 – mówi Anna Matkowska.

Monitorują zachorowania na odrę

Inspekcja Sanitarna prowadzi także rejestr chorób zakaźnych. Sekcja Epidemiologii monitoruje zachorowania na takie choroby jak, m.in. gruźlica czy odra, które wymagają przeprowadzenia działań przeciwepidemicznych w celu nie dopuszczenia do ich rozprzestrzeniania się.
– W przypadku zachorowania na odrę niezbędne jest ustalenie osób z najbliższego otoczenia chorego i jak najszybsze skierowanie ich na szczepienie – wyjaśnia Anna Matkowska. – Sekcja czuwa także nad bezpieczeństwem pacjentów, kontrolując obiekty służby zdrowia.
Oczywiście nie są to wszystkie działania podejmowane przez piaseczyński Sanepid. Jego inspektorzy zajmują się także m.in. dopuszczaniem do użytku nowo powstających obiektów użyteczności publicznej i zakładów pracy, dystrybucją bezpłatnych szczepionek, nadzorem nad żłobkami, przedszkolami i szkołami.
– Zdrowa żywność i woda oraz promocja zdrowia to podstawowe filary naszej działalności – podsumowuje Anna Matkowska. – Zapraszamy do odwiedzenia naszej stacji 4 września, kiedy to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie organizuje Dzień Otwarty dla mieszkańców. Zachęcamy do odwiedzin wszystkich, którzy chcą poznać specyfikę naszej pracy.

TW

1 KOMENTARZ

  1. oto sielanka w inspekcji sanitarnej, 38 lat pracy za najniższą krajową i “godna” emeryturka w kwocie aż 1660 zl. Luksus od cholery. Rząd traktował nas jak parobków, podwyżki naszych wynagrodzeń jak nie zamrażał to wcale nie dawał, albo dawal ochłapy. Obecnie plusy dostają więcej za brak pracy jak my za wieloletnią orkę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię