12. Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej

0
12. Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej

PIASECZNO 25 kwietnia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się 12. Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej. To szansa na sprawdzenie swoich językowych umiejętności.


Regulamin 12 Piaseczyńskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej

I.CELE

 • propagowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów
 • rozbudzanie inicjatyw lokalnych i aktywności młodzieży wywodzącej się  z małych miast i wsi
 • zachęcanie uczniów do innowacyjnych sposobów nauki
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych i muzycznych uczniów
 • integracja środowiska piaseczyńskiego i budowanie więzi koleżeńskich
 • kształtowanie i popularyzacja pozytywnych sposobów spędzania czasu wolnego
 • promowanie młodych talentów

II.ORGANIZATORZY;

Szkoła Języków Obcych Spot i Centrum Kultury w Piasecznie

III. ZASADY UDZIAŁU

1. Festiwal jest konkursem dwuetapowym:

 • etap pierwszy organizowany przez nauczycieli w szkołach, który wyłoni finalistów w każdej kategorii wiekowej
 • finał w piaseczyńskim Centrum Kultury

2. Kategorie wiekowe:

 • dzieci z klas 0-III,
 • dzieci z klas IV-VI,
 • młodzież gimnazjalna.

3. W festiwalu mogą brać udział soliści lub duety z zaproszonych szkół powiatu piaseczyńskiego, które przygotują i zaprezentują 1 piosenkę w języku angielskim. Laureaci nie mogą wykonywać tych samych piosenek w kolejnych latach.

4. Festiwal jest formą konkursu z nagrodami.

 Nagrodzeni zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.

IV. TERMINY

 • termin zgłaszania finalistów 10.04.2017
 • finał w Centrum Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49 – 25.04.2017 godz. 10:00

V. ZGŁOSZENIA, KOORDYNACJA

Małgorzata Miernecka – SPOT Szkoła Języków Obcych,
ul. Staszica 24, 05-500 Piaseczno
tel. 601 551 084, 22 750-20-27
e-mail: spot@box43.pl

VI. KRYTERIA OCENY –  Jury w finale oceniać będzie:

 • dobór repertuaru
 • poprawność wykonania pod względem językowym i muzycznym
 • interpretację
 • wrażenia artystyczne

VII. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • dyplomy, nagrody
 • nagłośnienie, fortepian

Uczestnicy muszą mieć własne podkłady lub akompaniament.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i zmian z przyczyn niezależnych. Decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Wymagane jest pisemne wyrażenie zgody rodziców/opiekunów na dokumentowanie występów, przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów marketingowych i promocji festiwalu. Zgłoszenie do festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię