150 mln zł z UE dla szpitali. Rusza projekt!

0

We wtorek zarząd województwa mazowieckiego uruchomił projekt unijny, dzięki któremu do mazowieckich placówek trafi m.in. najbardziej potrzebny sprzęt ratujący życie i środki ochrony. Wartość projektu wyniesie aż 150 mln zł. To pierwsze takie wsparcie w kraju i w Unii Europejskiej. Samorząd zebrał już najpilniejsze potrzeby od mazowieckich szpitali. Teraz rozpocznie się proces zakupów.

Mazowsze jako pierwszy region w Polsce uruchomiło środki unijne na walkę z koronawirusem. Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. W tym momencie to ponad 60 placówek w województwie. Projekt zakłada również wsparcie dla stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego. Marszałek Adam Struzik zwraca uwagę, że w tej sytuacji konieczna jest ścisła współpraca samorządów ze służbami i władzami centralnymi.

– Oczywiście, za działania kryzysowe odpowiada strona rządowa, ale dociera do nas wiele sygnałów ze szpitali o olbrzymich dodatkowych potrzebach. Szpitale chcą odpowiedzialnie przygotować się do wzrostu liczby pacjentów i trzeba im w tym pomóc – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Aby doposażać szpitale, w pierwszej kolejności samorząd województwa uruchomił 10,5 mln zł w ramach rezerwy kryzysowej. W ostatnich dniach to właśnie z niej kupowano aparaturę i środki ochrony. Po uruchomieniu projektu unijnego kolejne zakupy będą realizowane już dzięki wsparciu unijnemu.

– Mówienie, że UE nie wspiera krajów członkowskich w tej trudnej sytuacji, to delikatnie mówiąc nieporozumienie. Komisja Europejska dała zielone światło do przekierowania wsparcia unijnego na najpilniejsze potrzeby służby zdrowia. To realne i bardzo duże pieniądze – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Co będzie mogło być kupowane w ramach projektu samorządu województwa?

Wszystko co niezbędne w walce z koronawirusem. Przede wszystkim zakup aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do jej uruchomienia – adaptacja), zakup odczynników, urządzeń do dezynfekcji, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, leków, szczepionek, testów, stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką oraz inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Obecnie finalizowana jest ostateczna lista potrzeb, nad czym pracuje powołany przez marszałka województwa specjalny zespół. W jego skład weszli przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, wojewody mazowieckiego oraz eksperci – konsultanci wojewódzcy.

– Sytuacja jest bardzo dynamiczna, musimy zachowywać się niezwykle elastycznie i kierować sprzęt tam, gdzie będzie on w danej chwili najbardziej potrzebny. Dlatego decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, będzie podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby i w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Dopuszczamy możliwość elastycznego przenoszenia sprzętu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dodaje członek zarządu Elżbieta Lanc.

Partnerami projektu mogą być placówki, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości (ostateczna lista partnerów może ulec zmianie):

Warszawa

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,
Wojskowy Instytut Medyczny,
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie,
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ w Warszawie,
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie,
Szpital Czerniakowski sp. z o.o. w Warszawie,
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie Sp. z o.o.,
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
Szpital Bielański im. Ks. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
Szpital Solec w Warszawie Sp. z o.o.,
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/Dziecięcy Szpital Kliniczny,
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer”Sp. z o.o./Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie,

Subregion warszawski-wschodni
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim,
Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Subregion warszawski-zachodni
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie,
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp.z o.o./Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera (Konstancin Jeziorna) Sp. z o.o,
Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim,
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II (Grodzisk)

Subregion radomski
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (Lipsko),
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. (Radom),
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

Subregion ciechanowski
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie,
Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku Sp. z o. o.

Subregion siedlecki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” w Siedlcach.

Subregion ostrołęcki
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim im. Duńskiego,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego.

Subregion płocki
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Płocku,
ARION Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.

Subregion żyrardowski
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp z o. o.,
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. (Żyrardów),
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą,
Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię