1,8 mln na termomodernizację szkoły

1

TARCZYN Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz wiele lat zabiegała o wsparcie finansowe dla gruntowanej termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Szarych Szeregów. Starania odniosły wymierny skutek, umowa na dofinansowanie podpisana.

W piątek (1 kwietnia) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarczynie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarczyn poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”. W imieniu stron umowę podpisali Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna wraz z Elwirą Młoźniak Skarbnik Gminy.

Przedsięwzięcie zostanie współfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 817 606,70 zł (85% kosztów kwalifikowanych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Pozostałe koszty (w tym  wkład własny oraz podatek VAT) pokryje Gmina Tarczyn.

Przedmiotowa inwestycja polega na termomodernizacji budynku, w którym mieści się Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie, czego efektem będzie zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, ograniczenie emisji CO2, ale również zapewnienie uczniom doskonałych warunków do nauki w nowoczesnym kompleksie oświatowym. Zakres prac to m.in.: wymiana okien i drzwi na energooszczędne, docieplenie ścian zewnętrznych, prace przy instalacji sanitarnej i ciepłowniczej, montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Termomodernizacja budynku szkolnego wpisuje się w ambitną strategię rozwoju szkolnictwa na terenie gminy Tarczyn. Jest to największa inwestycja od  czasu gruntownej modernizacji Szkoły Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego. W ciągu ostatniego roku włodarzom gminy Tarczyn udało się również wesprzeć powiat piaseczyński w wyborze nowej lokalizacji na terenie miasta Tarczyna przeznaczonej pod budowę Zespołu Szkół im. Ireny Sendlerowej oraz wyposażyć gminne szkoły w nowe, bezpieczne, wielofunkcyjne boiska sportowe oraz place zabaw.

 

Źródło:tarczyn.pl

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię