Akcja kanalizacja! Straż miejska sprawdza umowy na odbiór szamba

1

PIASECZNO Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji prowadzone są kontrole nieruchomości, które mimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej


Kontrole umożliwia uchwała rady miejskiej podjęta we wrześniu 2012 roku. Strażnicy miejscy, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a z upoważnienia burmistrza kontrolują nieruchomości, których właściciele, mimo możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, do tej pory tego nie zrobili. Podczas kontroli są sprawdzane m.in. umowy i rachunki za wywóz nieczystości płynnych. W tym roku sprawdzane już były m.in. nieruchomości na terenie Baszkówki. Jak się dowiedzieliśmy, mieszkańcy korzystający z szamba, w ogromnej większości zatrudniają do jego wywozu firmy asenizacyjne.
PWiK informuje, że osoby mające możliwość przyłączenia się do kanalizacji, powinny jak najszybciej to uczynić. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków.

TW

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię