Akcja zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej

0

PIASECZNO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczyna akcję zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.


Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W związku z tym przedsiębiorstwo prosi o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody opadowe i drenażowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej może spowodować zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych deszczy, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych pomieszczeń.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach warto przewietrzyć pomieszczenie.

Wszelkich informacji nt. podłączenia do sieci kanalizacyjnej PWiK Piaseczno udziela:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
Dział Inwestycji
ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno
tel. 22 701 54 03, 22 701 54 25
e-mail: [email protected]
www.pwikpiaseczno.pl

źródło: piaseczno.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię