Aż 53 000 zł na wymianę pieca i nie tylko! UWAGA wnioski do 26.01.22!

1

LESZNOWOLA Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców wymianą starych, nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, gmina Lesznowola ubiega się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Stop Smog. Programem objęte zostaną najmniej zamożne gospodarstwa domowe w Gminie.

Celem projektu będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Przedsięwzięcia niskoemisyjne, na które może zostać udzielone dofinansowanie obejmują:

• wymianę lub likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła na paliwa stałe – wymaganej w każdym budynku objętym projektem;

• termomodernizację (ocieplenie ścian i stropu, wymianę drzwi i okien, modernizację komina, innych);

• podłączenie do sieci gazowej;

• montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Wysokość przyznawanego dofinansowania wyniesie nawet do 100% (70% przyznawane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 30% przyznawane przez Gminę Lesznowola). Maksymalna kwota bezzwrotnego dofinansowania jakie może zostać udzielone każdemu uczestnikowi to 53 tys. zł. Zasady dotyczące realizacji programu „Stop smog” zawarte są w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Program skierowany jest dla osób dotkniętych problemem tzw. ubóstwa energetycznego tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie.

Beneficjent musi spełniać poniższe warunki:

miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie może być wyższy niż 2189,04 zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym nie wyższy niż 1563,60 zł brutto na osobę;

łączny majątek beneficjenta nie może przekraczać 53 tys. zł (wyłączając wartość budynku, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz gruntów związanych z tym budynkiem).

Zapraszamy do złożenia pisemnej deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępnej w Kancelarii Urzędu Gminy oraz w załączniku poniżej. DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 26 STYCZNIA 2022 ROKU DO GODZ. 16:00 W KANCELARII URZĘDU GMINY LESZNOWOLA. Szczegółowych informacji udziela Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych pod numerem 22 70 89 131/218.

1 KOMENTARZ

  1. Czyli jak ja zarabiam z Żoną 10000 na rękę i nam dwójkę dzieci. To mi się nic nie należy. Najlepiej w tym kraju nic nie robić i iść na Kuronia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię