Bezpieczna droga do szkoły

0

PIASECZNO Podobnie jak w latach ubiegłych we wrześniu gmina we współpracy z policją i strażą miejską będzie realizować program „Bezpieczna droga do szkoły”. Trwają również kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w rejonie szkół.

 

Powrót uczniów do szkół po wakacjach zawsze wiąże się ze wzmożonym ruchem drogowym w sąsiedztwie placówek oświatowych. Dotyczy to zarówno ruchu pieszego, samochodowego, jak i rowerowego, dlatego wszyscy powinniśmy zachować szczególną czujność na drodze.

Akcje edukacyjne

W sobotę 26 sierpnia 2023 r. na rynku w Piasecznie został zorganizowany Rodzinny Piknik Rowerowy. Najmłodsi mogli potrenować w miasteczku rowerowym zasady poruszania się po drogach rowerem, hulajnogą czy pieszo.

Na początku roku szkolnego w klasach 1-3 zostaną zorganizowane spotkania z policją lub strażą miejską, na których najmłodsi uczniowie dowiedzą się, jak bezpiecznie przechodzić po pasach i na co zwracać uwagę, by być bezpiecznym na drodze. Policja i straż miejska przeszkolą również wychowawców, aby poprowadzili lekcje dotyczące bezpieczeństwa na drodze we wszystkich klasach.

Gmina Piaseczno wspólnie ze Strażą Miejską w Piasecznie i Komendą Powiatową Policji w Piasecznie podobnie jak w roku ubiegłym przygotowała film przypominający dzieciom i rodzicom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Można go znaleźć w mediach społecznościowych gminy, będzie również przekazany przez dzienniki elektroniczne do rodziców uczniów.

Do rodziców najmłodszych uczniów trafi też ulotka przygotowana w języku polskim oraz ukraińskim.

Patrole przy szkołach

Jak co roku, przez pierwszy tydzień września w godzinach największego ruchu policja wraz ze strażą miejską będzie patrolować otoczenie szkół, w tym przejścia dla pieszych. Funkcjonariusze będą pomagać dzieciom, ale też zwracać uwagę dorosłym łamiącym przepisy i naruszającym zasady bezpieczeństwa.

CZYTAJ TAKŻE:  Wybierz z nami przedszkole, żłobek lub szkołę

Poprawa infrastruktury przy szkołach

Gmina Piaseczno konsekwentnie od 2018 roku realizuje program poprawy bezpieczeństwa w sąsiedztwie szkół. – Tworzymy strefy uspokojonego ruchu, realizujemy skrzyżowania i przejścia dla pieszych na wyniesieniu, wprowadzamy zmiany organizacji ruchu, w tym drogi jednokierunkowe czy ograniczenia prędkości. Wyznaczamy też strefy Kiss&Ride, gdzie bezpiecznie można zatrzymać samochód i pożegnać dziecko – wylicza wiceburmistrz Robert Widz. Takie strefy z powodzeniem funkcjonują już przy szkołach w Józefosławiu, Zalesiu Górnym, Chylicach, CEM oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie. W tym roku powstają kolejne – przy szkołach w Głoskowie, Jazgarzewie oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie. Przebudowujemy również drogi w sąsiedztwie szkół w Złotokłosie i Głoskowie, przy SP 2 została zmieniona organizacja ruchu, przy SP 3 powstała sygnalizacja świetlna a w Jazgarzewie zbudowaliśmy nowy parking i budujemy skrzyżowanie na wyniesieniu. W przygotowaniu jest projekt zmiany organizacji ruchu przy szkole w Gołkowie. W ten sposób do końca tego roku przebudujemy lub wprowadzimy nowe organizacje ruchu przy wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie.

 

Audyt bezpieczeństwa przy szkołach

Zleciliśmy również wykonanie audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy szkołach.

– Realizujemy od lat szereg inwestycji, których celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do naszych szkół, audyt pozwoli sprawdzić co jeszcze możemy zrobić w zakresie infrastruktury, by jak najlepiej służyła dzieciom – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Trzeba jednak pamiętać, że nawet najbardziej bezpieczna infrastruktura drogowa nie zagwarantuje bezpieczeństwa, jeśli wszyscy uczestnicy ruchu – piesi, rowerzyści i kierowcy, nie będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

CZYTAJ TAKŻE:  Wybierz z nami przedszkole, żłobek lub szkołę

Burmistrz wyraził zgodę na zatrudnienie osób, które miałyby wspierać uczniów w bezpiecznym docieraniu do szkoły. Informacja w sprawie zatrudnienia tzw. „Pana/Pani Stopek” została przekazana dyrektorom szkół i to dyrektorzy, znając najlepiej sytuację w sąsiedztwie szkoły i potrzeby w tym zakresie, zdecydują czy osobę pełniącą funkcję kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejścia dla pieszych zatrudnić lub przydzielić takie zadanie pracownikowi już zatrudnionemu w szkole. Osoba taka musi być odpowiednio przeszkolona w regionalnym oddziale WORD i zdać egzamin. Osoba ta będzie przede wszystkim edukowała dzieci i zwracała uwagę na nieprawidłowe zachowania.

Ważna rola rodziców

Rola rodziców w nauczaniu zasad bezpieczeństwa jest niezwykle ważna. Warto to robić od najmłodszych lat i dawać dobry przykład.

fot. Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Pamiętajmy też, że to my, dorośli, stwarzamy największe zagrożenie i to my odpowiadamy za bezpieczeństwo naszych dzieci. Zachowujmy szczególną ostrożność poruszając się w sąsiedztwie szkół, zadbajmy o wystarczającą ilość czasu odwożąc dzieci, bo pośpiech często jest przyczyną niebezpiecznych zachowań na drodze – apeluje wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Nauczmy też nasze dzieci, że mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, ale bardzo ważne jest, żeby nawiązały kontakt wzrokowy z kierowcą i upewniły się, że ten je zauważył i zatrzyma pojazd.

– Mam nadzieję, że wspólny wysiłek rodziców, szkoły, samorządu, policji i straży miejskiej sprawi, że bezpieczeństwo przy szkołach rzeczywiście ulegnie poprawie, co bez wątpienia jest celem nas wszystkich – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

 

Biuro Promocji i Kultury

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię