Bezpłatna pomoc prawna. Wystarczy zadzwonić

1

POWIAT W Starostwie Powiatowym w Piasecznie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie.  W związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem aktualnie w formie telefonicznej lub mailowej.

W celu uzyskania porady w formie telefonicznej należy przesłać informację z wnioskiem o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres e-mail: [email protected] podając tematykę wnioskowanej porady, numer telefonu kontaktowego, adres mail do prowadzenia korespondencji poradniczej.

Po wpływie wniosku na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres e-mail skontaktuje się prawnik lub doradca obywatelski udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dla osób, które nie dysponują środkami technicznymi umożliwiającymi przesłanie wniosku, o którym mowa powyżej, uruchomione zostały również numery telefonów pod którymi mają możliwość uzyskania telefonicznej porady.

CZYTAJ TAKŻE:  Od poniedziałku Sielską nie przejedziemy
Lokalizacja punktu Specjalizacja punktu W punkcie porad udzielają Godziny pracy punktów
Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących; prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe, prawo rodzinne, prawo podatkowe, w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji Radcy prawni
Adwokaci
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Wniosek o pomoc należy przesłać na adres e-mail:
[email protected]

Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących; prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe, prawo rodzinne, prawo podatkowe, w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji Radcy prawni i
Adwokaci
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Wniosek o pomoc należy przesłać na adres e-mail:
[email protected]

Punkt nr 3
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących; prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe, prawo rodzinne, prawo podatkowe, w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji Radcy prawni i
Adwokaci
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon 797 047 312
poniedziałek, wtorek
czynny godz. 15.00 – 19.00;
środa
czynny godz. 15.00 – 17.00

Telefon 515 025 907
czwartek, piątek
czynny w godzinach 15.00 – 19.00;
środa
czynny godz. 17.00 – 19.00

Punkt nr 4
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie; porad dla osób zadłużonych, porad z zakresu spraw mieszkaniowych, porad z zakresu zabezpieczenia społecznego
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji
Doradcy obywatelscy,
Mediator wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon 883 097 490 lub 884 919 933 czynny codziennie w godz. 11.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

wniosek o pomoc można przesłać również na adres
e-mail: [email protected]

Punkt nr 5
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących: prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne,
prawo karne, prawo administracyjne, prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe, prawo rodzinne, prawo podatkowe
Adwokaci
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon 883 097 490 lub 884 919 933 czynny codziennie w godz. 11.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
wniosek o pomoc można przesłać również na adres
e-mail: [email protected]

Punkt nr 6
Straż Miejska
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane w zakresie: porad dla osób zadłużonych, porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
porad z zakresu zabezpieczenia społecznego
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji, w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji
Doradcy obywatelscy
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul.Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000582999
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon 530 240 430
czynny codziennie w godz. 11.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

wniosek o pomoc można przesłać również na adres
e-mail: [email protected]

Punkt nr 7
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Lipowa 28
05-506 Lesznowola
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane w zakresie: porad dla osób zadłużonych, porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
porad z zakresu zabezpieczenia społecznego
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji, w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji
Radcy prawni i
Adwokaci
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul.Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000582999
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon 509 358 460
czynny codziennie w godz. 13.30 – 17.30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

wniosek o pomoc można przesłać również na adres
e-mail: [email protected]

Punkt nr 8
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pileckiego 10
05-530 Góra Kalwaria
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo karne,
prawo administracyjne,
prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe,
prawo rodzinne, prawo podatkowe, w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji
Radcy prawni i
Adwokaci
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
PUNKT DZIAŁA ZDALNIE

Telefon 797 047 240
poniedziałek, wtorek
czynny w godz. 9.00 – 13.00;
środa
czynny w godz. 9.00 – 11.00

Telefon 515 025 929
czwartek, piątek
czynny w godz. 9.00 – 13.00;
środa
czynny w godz. 11.00 – 13.00

Źródło:piaseczno.pl

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię