Bezpłatny odbiór azbestu od mieszkańców

0

PIASECZNO Rozpoczął się nabór wniosków na bezpłatny odbiór i utylizację azbestu na terenie miasta i gminy Piaseczno. Zachęcamy mieszkańców do usunięcia niebezpiecznego dla zdrowia materiału z terenu swoich posesji.

Od 10 kwietnia 2024 r. usługę na zlecenie Gminy Piaseczno będzie realizowała firma ECO-TEC Maciej Mączyński. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości, mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.
Wzory dokumentów dostępne są:
– na stronie Wydziału Gospodarki Odpadami www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Utylizacja azbestu”
– w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5
– w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A.
Wypełnione wnioski należy składać:
– osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A lub
– wysłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub
– za pomocą aplikacji e-PUAP.
Azbest należy odpowiednio przygotować do odbioru, tzn. ułożyć na palecie i ofoliować.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu (22) 70-17-537 lub mailowo: [email protected].

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię