PIASECZNO Trwają prace rozbiórkowe będącego w katastrofalnym stanie, wyłączonego z użytkowania budynku komunalnego przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie. W marcu tego roku najemców nieruchomości przekwaterowano, a na działce przy ul. Jerozolimskiej zaplanowano budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.


Realizacja polityki mieszkaniowej przez jednostki samorządowe wynika z obowiązków nałożonych przez szereg aktów prawnych. Aby Gmina realizowała zlecone zadania, Rada Miejska w Piasecznie w 2011 r. uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2011-2016 oraz w 2013 uchwałę dotyczącą ustalania zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.

Budynek komunalny w opłakanym stanie. Zaczęli rozbiórkę
Rozbiórka budynku przy ul. Jerozolimskiej

Burzą stare, budują nowe

W wyniku realizacji ww. programu Gmina na przestrzeni ostatnich pięciu lat oddała do użytkowania 113 nowych lokali mieszkalnych. Jednocześnie w tym okresie z 46 lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy Piaseczno musiano wykwaterować najemców z uwagi na zły stan techniczny mieszkań. Aby dalej realizować ww. zadanie Rada Miejska w Piasecznie w 2016 r. uchwaliła kolejny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017-2021. Realizując zapisy programu Gmina Piaseczno w 2016 r. rozpoczęła budowę nowego bloku wielorodzinnego położonego przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie. Przewidywany czas ukończenia inwestycji to drugie półrocze 2018 r.

Trwają przekwaterowania najemców z kolejnych budynków znajdujących się w awaryjnym stanie technicznym. Czas na całkowite wysiedlenie najemców uzależniony będzie od możliwości lokalowych Gminy Piaseczno.

źródło: piaseczno.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię