Budżet na piątkę z plusem. Radni ocenili burmistrza pozytywnie

0

PIASECZNO Podczas środowej sesji rady miejskiej burmistrz Zdzisław Lis otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Mimo że początkowo planowany był spory deficyt, 2017 rok udało się zamknąć z nadwyżką sięgającą niemal 10 mln zł


Podczas głosowania nad absolutorium na sali zabrakło burmistrza Zdzisława Lisa

Na samym początku gminna skarbnik Agnieszka Kowalska odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą wykonania ubiegłorocznego budżetu. Co ciekawe, dochody gminy udało się zrealizować w ponad 100 proc. Następnie radny Jerzy Mościcki odczytał stanowisko komisji rewizyjnej.
– Komisja opiniuje wykonanie budżetu za ubiegły rok pozytywnie i wnioskuje o udzielenie burmistrzowi Zdzisławowi Lisowi absolutorium – mówił Jerzy Mościcki.
Pierwszy projekt ubiegłorocznego budżetu zakładał dochody na poziomie 420 mln zł i wydatki na poziomie 471 mln zł. W trakcie roku plany te zostały skorygowane – finalnie dochody sięgnęły 443 mln zł, zaś wydatki zatrzymały się ostatecznie na kwocie 435 mln zł. – Nadwyżka budżetowa w wysokości 9,7 mln zł została osiągnięta dzięki niższym realnym wydatkom – dodał radny Mościcki. – Przypominam, że w grudniu 2014 roku zadłużenie gminy wynosiło ponad 80 mln zł.
Następnie do opinii komisji rewizyjnej odniosło się RIO, a uchwałę absolutoryjną pozytywnie zaopiniowała komisja finansów. Do poprzedzającej głosowanie nad uchwałą dyskusji zgłosiło się zaledwie dwóch radnych.
– Jak budżet zostanie uchwalony, to nie jest realizowany, bo cały czas następują w nim zmiany – zwrócił uwagę radny Zbigniew Mucha. – Przesunięcia często wynikają z faktu, że pracownicy gminy nie zawsze są w stanie wykonać wszystkie zadania w terminie.
Zadowolenia z realizacji ubiegłorocznego budżetu nie krył natomiast radny Artur Maicki.
– Zrealizowaliśmy o 5 proc. więcej dochodów niż planowaliśmy – mówił. – Mniej też wydaliśmy. Nie powinniśmy martwić się w przyszłości deficytem, bo nasze dochody co roku są na dobrym, stabilnym poziomie.
Zaraz potem odbyło się głosowanie, w trakcie którego radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2017 rok i przyjęli uchwałę absolutoryjną. Co ciekawe, podczas przyjmowania uchwały na sali nie było burmistrza Zdzisława Lisa. W jego imieniu za udzielenie absolutorium podziękował wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.

Tomasz Wojciuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię