Budżet obywatelski jednogłośnie! Rada powiatu ponad podziałami politycznymi

1

POWIAT Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie budżetu partycypacyjnego. Pomysłodawcą budżetu partycypacyjnego, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy naszego powiatu jest Sergiusz Muszyński, szef klub radny PiS

Dzięki ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym pojawiła się możliwość wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w powiatach. Projekt uchwały przygotowali radni PiS. Pojawiało się pytanie, czy znajdzie on poparcie w radzie powiatu zdominowanej przez Platformę Obywatelską i koalicjantów.
– To pierwszy wniosek merytoryczny radnych PiS – podkreślał wicestarosta Zdzisław Lis i w rozmowie z PiasecznoNEWS dodał, że bez względu na podziały polityczne radni Platformy Obywatelskiej są otwarci na pomysły, które mają służyć mieszkańcom.
Wynik dzisiejszego głosowania potwierdził słowa wicestarosty.
Już w przyszłym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z budżetu obywatelskiego, a więc proponować konkretne inwestycje realizowane przez powiat. Budżet obywatelski zostanie podzielony na dwie części – jedna będzie dotyczyć zadań ogólnopowiatowych, druga zostanie rozbita równomiernie na poszczególne sześć gmin powiatu piaseczyńskiego. Zgłaszane przez mieszkańców projekty będą musiały spełniać warunki formalne oraz wpisywać się z zadania samorządu powiatowego. Nie będą się więc pokrywać z inwestycjami realizowanymi w ramach budżetu obywatelskiego funkcjonującego w ramach poszczególnych gmin.
Uchwała przewiduje, że zarząd powiatu będzie co roku określał kwotę, która byłaby przeznaczona na cele budżetu obywatelskiego.
Niestety – tu wiadomość nie jest zbyt dobra – na początku będą to skromne środki. Wiceburmistrz Zdzisław Lis zapowiedział, że może to być kwota ok. 500 tys. złotych. Mamy jednak nadzieję, że w kolejnych latach samorządowi powiatowemu uda się wygospodarować większe środki, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy.
– Mam dużą satysfakcję, że udało się przeprowadzić nasz projekt – cieszy się radny Sergiusz Muszyński. – Chcemy być konstruktywną opozycją dlatego oprócz krytyki rządzących składamy własne merytoryczne projekty służące wszystkim mieszkańcom.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię