Budżet oszczędny inwestycyjnie

0

LESZNOWOLA We wtorek radni przyjęli budżet gminy na przyszły rok. Dochody mają wynieść prawie 178 mln zł, a wydatki o 6 mln zł mniej. Niecałe 13 mln zł gmina zamierza przeznaczyć na inwestycje, co nie jest dużą kwotą w porównaniu z gminami z podobnymi dochodami


Po zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 i dokonaniu drobnych zmian w tegorocznym budżecie, radni pochylili się nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.

– Jest to jedna z najważniejszych uchwał dla naszych mieszkańców – zaczęła wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która omówiła najważniejsze założenia przyszłorocznego budżetu.

Wójt przypomniała między innymi, że w 1990 roku dochody gminy kształtowały się na poziomie 919 tys. zł. W przyszłym roku mają wynieść niemal 178 mln zł. W tej puli aż 118 mln zł mają stanowić dochody własne (m.in. ponad 59 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, 38 mln zł podatków lokalnych, 5 mln zł ze sprzedaży gruntów komunalnych i 2,5 mln zł podatku dochodowego od osób prawnych). Do tego ma dojść około 38 mln zł subwencji z budżetu państwa oraz 21,5 mln zł różnego rodzaju dotacji (m.in. na realizację programu 500 plus).

Na wydatki bieżące gmina planuje wydać w przyszłym roku 159 mln zł, w tym 76 mln zł na oświatę i wychowanie, 23 mln zł na pomoc społeczną, 16 mln zł na administrację, 12 mln zł na transport i łączność, 11 mln zł na gospodarkę mieszkaniową i komunalną i aż 8,3 mln zł na „janosikowe”, które ma być o 2,5 mln zł wyższe niż w tym roku.

Kanalizacja, woda, oświata, drogi

W przyszłorocznym budżecie prawie 13 mln zł mają stanowić wydatki inwestycyjne. Wójt Batycka-Wąsik, zanim wymieniła wszystkie planowane do zrealizowania zadania, określiła priorytety gminy na nadchodzący rok. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazło się dokończenie kanalizowania gminy. Drugie miejsce zajęła budowa sieci wodociągowej, trzecie – inwestycje w oświatę, a czwarte – w drogi. I tak, w nadchodzącym roku na kolektory ściekowe gmina wyda 3,7 mln zł. Na uwagę zasługują tu zwłaszcza dwa projekty: realizacja drugiego etapu kanalizowania Starej Iwicznej, Łozisk i Jazgarzewszczyzny, co ma kosztować w nadchodzącym roku 1,6 mln zł oraz Stefanowa na odcinku od Łaz do ul. Uroczej (1,7 mln zł). Kanalizacja ma dotrzeć także do Wólki Kosowskiej (350 tys. zł) oraz do Janczewic i Lesznowoli, choć tę inwestycję ma realizować gminna spółka Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne (LPK).
Na rozwijanie sieci wodociągowej gmina wyda w 2017 roku 572 tys. zł. Tu właściwie jedyną godną wzmianki inwestycją jest budowa wodociągu w ulicach Srebrnej i Pogodnej w Marysinie (395 tys. zł).

Będą nowe szkoły

– Ciągle rozwijamy naszą bazę dydaktyczną – podkreślała podczas sesji Maria Jolanta Batycka-Wąsik. – Dopłacamy około 38 mln zł do wydatków bieżących na oświatę, gdyż jesteśmy przekonani, że największą stopę zwrotu daje edukacja.
W przyszłym roku na rozbudowę bazy oświatowej gmina wyda około 3 mln zł, z czego 2 mln zł będzie kosztowała adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny w Łazach. Jeszcze w tym roku gmina kupi natomiast grunt pod budowę szkoły w Nowej Iwicznej (2,3 mln zł) oraz pod drugi etap budowy CEiS-u w Mysiadle (3 mln zł). Do końca grudnia mają być też gotowe projekty budowy szkół w Nowej Iwicznej oraz Zamieniu.
Na drogi w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano 3,9 mln zł, z czego 900 tys. zł pochłoną odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne w ramach specustawy. Oprócz tego 800 tys. zł pochłonie projekt i budową ul. Perłowej w Łazach, 200 tys. zł budowa ul. Kościelnej w Mrokowie, a 248 tys. zł projekt budowy ulicy Fabrycznej w Łoziskach (dużo podziałów geodezyjnych). Kolejne 200 tys. zł zostanie przeznaczone na projekt budowy drogi w Łoziskach na granicy z Piasecznem, a 249 tys. zł na projekt ul. Górskiego i Łącznej w Woli Mrokowskiej i Mrokowie. Inną przyszłościową inwestycją będzie poszerzenie ul. Kieleckiej w Starej Iwicznej. Na razie gmina zrobi projekt inwestycji za 180 tys. zł.
– Projekt budżetu na rok 2017 jest pragmatyczny, a prognozowane dochody są realistyczne – dodała na zakończenie swojego wystąpienia wójt Batycka-Wąsik. – Nie planuje się w tym okresie zaciągania nowych zobowiązań, choć mamy ku temu możliwości prawne.
Po chwili gminna skarbnik Elżbieta Obłuska odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025. – Najważniejsze jest to, że planowane wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących – zauważyła skarbnik Obłuska. Po chwili radni, na drodze głosowania, przyjęli WPF oraz projekt budżetu na przyszły rok.

Tomasz Wojciuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię