Burmistrz przedstawił raport dotyczący stanu gminy i uzyskał absolutorium

0

PIASECZNO Podczas wczorajszej sesji rady miejskiej radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za ubiegły rok i udzielili burmistrzowi wotum zaufania. – Już planujemy kolejne inwestycje – mówił Daniel Putkiewicz


Burmistrz Putkiewicz zaczął od zaprezentowania raportu o stanie gminy, który został przedstawiony radnym kilkanaście dni temu. Omawia on dziedziny znajdujące się w kompetencjach samorządu.
– Raport ma pokazywać, na jakim etapie realizacji jest nasza wizja. Chciałbym, aby w przyszłości było podobnie – mówił Daniel Putkiewicz. – W Piasecznie naprawdę dużo się dzieje, mamy wiele aktywności. Sądzę, że warto połączyć ten dokument z przyjętą dwa lata temu strategią rozwoju gminy.
Burmistrz przekonywał, że gmina Piaseczno jest wyjątkowa i mimo że ma charakter miejsko-wiejski to obszar miejski jest na tyle rozwinięty i zaludniony, że z powodzeniem można porównywać go do większych miast jak Płock czy Siedlce.
W raporcie sporo miejsca poświęcono zwłaszcza planom miejscowym, transportowi publicznemu (z czasem ma on stawać się coraz bardziej efektywny), terenom publicznym (cały czas mają powstawać nowe), a także ochronie środowiska, oświacie (pochłania niemal połowę budżetu) czy bezpieczeństwu (gmina chce rozbudowywać straż miejską).
Po udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinię komisji rewizyjnej z wykonania budżetu przedstawił jej przewodniczący, Wojciech Ołdakowski. Pochwalono w niej niski poziom zadłużenia gminy (11 proc. dochodów), jednak zwrócono uwagę na problemy ze ściąganiem zobowiązań od dłużników (tzw. należności wymagalne). Kolejnym niepokojącym faktem jest zdaniem komisji to, że z roku na rok o około 10 proc. rosną wydatki bieżące. Mimo to wykonanie budżetu zostało ocenione pozytywnie. Po odczytaniu opinii RIO dotyczącej sprawozdania komisji przyjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, a chwilę potem jednogłośnie udzielono burmistrzowi absolutorium.
– Nasze zadłużenie będzie rosło w związku z kolejnymi planowanymi inwestycjami – odniósł się do opinii komisji rewizyjnej Daniel Putkiewicz. – Chcemy uporządkować kwestię parkowania. Planujemy też zwiększyć zespół osób odpowiedzialnych za windykację.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię