Czas na salę widowiskową oraz modernizację wschodniej pierzei rynku

4

Gmina Piaseczno realizuje założenia projektu Piaseczno odNowa. Trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla centrum Piaseczna, którego uchwalenie jest niezbędne do ogłoszenia konkursu na zaprojektowanie sali teatralno-kinowej.

Centrum Piaseczna to bez wątpienia najważniejszy obszar miasta. Przede wszystkim ze względu na historyczne dziedzictwo. To samo serce miasta i punkt wyjścia dla rozwoju całej gminy Piaseczno. To tutaj znajdują się najważniejsze zabytki, instytucje publiczne, tu toczy się życie kulturalne i handlowe.

– Zależy nam na tym, by wzmacniać funkcję miastotwórczą śródmieścia, przyciągać do niego mieszkańców atrakcyjną ofertą kulturalną, rozrywkową, usługową, ale również przyjazną, bezpieczną i pełną zieleni przestrzenią publiczną – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. W związku z potrzebą uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścisłego centrum miasta, władze gminy przeprowadziły szerszą analizę ścisłego centrum. We współpracy z doświadczonymi urbanistami i architektami została przygotowana koncepcja zmian. Projekt Piaseczno odNowa wiosną 2022 roku był przedstawiony mieszkańcom, którzy mogli zgłaszać do niego swoje uwagi.

Chcemy ożywić centrum miasta

Priorytetem władz gminy jest przyciągnięcie mieszkańców do centrum miasta jako pełnej życia przestrzeni publicznej.

– Chcemy kontynuować rewitalizację centrum Piaseczna. Naszym celem jest przekształcenie śródmieścia w nowy salon Piaseczna: ożywioną, atrakcyjną przestrzeń miasta, której bogata oferta usługowa, kulturalna, gastronomiczna będzie przyjazna dla wszystkich grup wiekowych, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Chcemy, aby centrum miasta było miejscem spotkań, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu – wylicza burmistrz Daniel Putkiewicz. – Planujemy budowę w centrum miasta sali kinowo-teatralnej, uzupełnianie tkanki miejskiej zabudową mieszkaniową z usługami oraz wspieranie działań, które mają charakter miastotwórczy – mówi wiceburmistrz Robert Widz.

Patrzymy w przyszłość szanując przeszłość

Władze miasta podkreślają, że zmiany uwzględniają nowe trendy urbanistyczne, które z kolei odpowiadają na przemiany społeczne, jak i wyzwania klimatyczne. Pod uwagę wzięto również wytyczne konserwatora zabytków.

– Chcemy modernizować centrum Piaseczna, z poszanowaniem i troską odnosząc się do historycznej tkanki miasta. Nowe spojrzenie, nowe pomysły i rozwiązania, ale też modernizacja historycznych budynków czy odtworzenie dawnych pierzei. Transformacja i rewitalizacja – krótko mówiąc: Piaseczno odNowa – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Gmina Piaseczno inwestuje ogromne środki w rewitalizację budynków, którymi włada miasto. Dobiegają końca prace przy renowacji Starej Plebanii oraz dawnej remizy OSP, od roku realizowana jest rewitalizacja „Poniatówki” w parku miejskim. W niedalekiej przyszłości gmina przejmie też kolejny zabytkowy budynek w parku – tzw. Pałac.

– Dążymy też do odtworzenia wschodniej pierzei rynku, która dziś raczej odstrasza. To wszystko wymaga nie tylko uzgodnień z konserwatorem zabytków i pieniędzy na modernizację budynków, ale również pomysłu na ich zagospodarowanie i funkcje – zaznacza burmistrz Daniel Putkiewicz. – Szukamy rozwiązań, które pozwolą przywrócić budynkom historyczny wygląd, a jednocześnie tchną w nie nowe życie. Planując przyszłe zagospodarowanie nieruchomości, chcemy uwzględnić historyczną parcelację, odtworzyć pierzeje oraz przejścia bramowe.

Plan miejscowy otwiera drogę

Po uzgodnieniu wizji rozwoju miasta z Radą Miejską oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Wydział Urbanistyki i Architektury przygotował zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą m.in. na budowę od dawna oczekiwanej przez mieszkańców sali teatralno-kinowej czy nadanie nowego życia wschodniej pierzei rynku. Procedowany obecnie mpzp uwzględnia plany budowy sali widowiskowej dla Centrum Kultury na terenie obecnego parkingu przy ul. Zgoda oraz w dalszej perspektywie czasowej nowego ratusza w jej sąsiedztwie.

– Ze względu na konieczność zapewniania przyszłym projektantom obu publicznych budynków możliwości uwzględnienia w ich bryle nieco wyższych elementów, jak np. wieża ratusza, dopuszczona została wysokość zabudowy do 25 metrów. Dotyczy ona jednak wyłącznie budynków użyteczności publicznej. Dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej dopuszczone jest 14 metrów wysokości, czyli maksymalnie 4 kondygnacje naziemne. Taka wysokość obowiązuje w planie miejscowym od lat 90. Oczywiście zabytkowe budynki wzdłuż pierzei mają być odtworzone w swojej historycznej wysokości – zaznacza wiceburmistrz Robert Widz. Zmiana planu w zakresie wysokości zabudowy dotyczy jedynie terenów, które są własnością miasta.

Więcej zieleni w centrum

Projekt posadzenia nowych drzew na placu Piłsudskiego uzyskał już decyzję konserwatora zabytków i niebawem Gmina ogłosi projekt na realizację tego skomplikowanego technicznie, ale ważnego dla mieszkańców przedsięwzięcia. Po zakończeniu budowy remizy OSP planowana jest również modernizacja i zazielenienie placu na rogu ulic Jana Pawła II i Puławskiej.

Szczegółowe informacje o kolejnych etapach prac nad planem zmian centrum Piaseczna można znaleźć na stronie internetowej: https://piaseczno.eu/category/piaseczno-odnowa/.

Biuro Promocji i Kultury

4 KOMENTARZE

  1. słuchajcie no az ja wam odpowiem – przejćta sie po chyliczkach weźta se reklamówka z biedronki ja wam wskaże gdzie trza złożyć i uchwalą

  2. A kiedy przestaną niszczyć wszystkie polany i wycinać wszędzie drzewa. Miało być tyle zieleni, a przy każdej inwestycji jest ona likwidowana i sadzone są trzy drzewa na krzyż twierdząc że to ta zieleń jeszcze zawsze za nie wiadomo jaką kwotę. Nie potrafią nawet tak prostej rzeczy zrobić jak poinformować mieszkańców ul. Urbanistów w Julianowie, że przed ich oknami zaczynają się prace budowy drogi. Teren przez geodete oznaczony jest nawet na boisku dla dzieci czyli mam rozumieć albo droga będzie szła przez boisko albo je zlikwidują? Po co dzieciom boisko.. wybudujmy im ulice latwiej wpadną pod samochód. „Patrzymy w przyszłość szanując przeszłość” – Patrzycie tylko na przyszłość własnego portfela, a nie myślicie o życiu starych mieszkańców tylko np. Żeby postawić jak najwięcej bloków ktore zasłaniają ludziom słońce na podwórka. Wstyd.

  3. Dlaczego po przebudowie ul. Geodetow została ogołoconą z drzew i wiat przystankowych. Czy pieszo poruszający się mieszkaniec to wróg urzędu ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię