Czas na ważne inwestycje w centrum Piaseczna

0

PIASECZNO Gmina Piaseczno przygotowuje konkurs na projekt budowy sali teatralno-kinowej w centrum miasta. Do jego ogłoszenia niezbędna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O planach samorządu mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Zmiana mpzp dla ścisłego centrum Piaseczna pozwoli ogłosić konkurs na projekt Sali teatralno-kinowej a także rozpoczęcie starań o rewitalizację wschodniej pierzei rynku. Szczegółowe warunki dla projektu sali widowiskowej zostaną określone przez Gminę Piaseczno w warunkach konkursu. Dopuszczona w projekcie mpzp wysokość zabudowy wynosząca 25 m dotyczy jedynie budynków użyteczności publicznej. Dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej zostaje utrzymana obowiązująca od lat 90. Wysokość zabudowy wynosząca 14 m. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków odrestaurowane zabudowania wzdłuż zabytkowej pierzei pozostaną w pierwotnej wysokości.

Biuro Promocji i Kultury