Czeka prawie 800 tys. zł dla klubów, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz mieszkańców

0

GÓRA KALWARIA Ratusz ogłosił właśnie otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań służących mieszkańcom – z zakresu kultury, sportu czy pomocy społecznej


Urzędnicy zachęca podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o ubiegania się o dotacje, na które przeznaczono 714 tys. zł. Kluby sportowe, stowarzyszenia i fundacje mogą składać oferty w kancelarii kalwaryjskiego Urzędu Miasta i Gminy lub wysyłać na adres UMiG – ul. 3 Maja 10. Ostateczny termin mija 23 stycznia.

Gmina dofinansuje te zadania publiczne, które zostaną wybrane przez komisję konkursową powołaną przez burmistrza. Oto rodzaje zadań oraz zarezerwowane przez samorząd kwoty: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (w tym sportu), turystyki i krajoznawstwa: 500 tys. zł; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 150 tys. zł; polityka społeczna i prorodzinna: 55 tys. zł; ratownictwo i ochrona ludności: 9 tys. zł.

Szczegóły znajdują się pod adresem bip.gorakalwaria.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Dodatkowo suma 70 950 zł z gminnego budżetu zostanie przeznaczona na tzw. małe granty. Chodzi o dotacje, o które podmioty pożytku publicznego występują z własnej inicjatywy, w trybie pozakonkursowym, by sfinansować krótkoterminowe przedsięwzięcia.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię