Czujniki smogu na próbę

0
Czujniki smogu w Piasecznie
źródło: piaseczno.eu

PIASECZNO Ze względu na alerty smogowe gmina Piaseczno zamontowała na trzymiesięczny okres próbny pięć czujników wykrywających pył w powietrzu


W których miejscach zostały zamontowane czujniki?

Stacje do analizy pyłu zawieszonego zostały umieszczone na obiektach położonych w następujących lokalizacjach:

  • przy szkołach przy ul. Orężnej, ul. Szkolnej, ul. Świętojańskiej i al. Kasztanów,
  • przy oczyszczalni ścieków w Piasecznie.

Stacja bazowa umiejscowiona jest na budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 5.

Lokalizacje czujników zostały wybrane w taki sposób, aby reprezentowane były różne typy zabudowy i zagospodarowania terenu:

  • zabudowa wielorodzinna ze znacznym udziałem zieleni wysokiej (ul. Szkolna),
  • intensywna zabudowa jednorodzinna z niewielkim udziałem zieleni, głównie niskiej (ul. Orężna),
  • intensywna zabudowa jednorodzinna ze średnim udziałem zieleni wysokiej (ul. Świętojańska),
  • ekstensywna zabudowa jednorodzinna z bardzo wysokim udziałem zieleni wysokiej (al. Kasztanów),
  • tereny produkcji, składów itp. (oczyszczalnia ścieków).

Jak działają czujniki?

Czujniki badają stężenie pyłu metodą optyczną (Laser Optical Particle Counter), dane przekazują za pomocą Wi-Fi do aplikacji, która na ich podstawie, uwzględniając też inne wartości (np. temperaturę, wilgotność czy kierunek wiatru), przygotowuje indeks jakości powietrza. Wyniki pomiarów prezentowane są przystępnej formie (wykresy, tabele, mapa z punktami pomiarowymi, mapy obszarowe).

System zainstalowany na terenie miasta działa bezprzewodowo także w oparciu o licencjonowane zakresy częstotliwości, dając praktycznie nieograniczony zasięg i możliwości rozbudowy. System będzie pracował na terenie gminy na razie przez 3 miesiące, a jeżeli się sprawdzi, planowana jest kontynuacja jego działania oraz zwiększenie zarówno liczby czujników, jak i obszaru, na którym będą one zlokalizowane, tak by objęte pomiarami było nie tylko miasto Piaseczno, ale także intensywnie zurbanizowane tereny wsi (np. Józefosław czy Julianów).

W czym to pomoże?

Stosowanie czujników umożliwia tworzenie map zanieczyszczeń, większą dokładność w typowaniu „trucicieli” i monitorowanie problemu zanieczyszczenia powietrza. Uzyskiwane wyniki mogą być ważnym źródłem informacji dla osób decydujących o lokalizacji inwestycji budowlanych, a także wskazywać rejony miasta, w których należałoby zachęcać mieszkańców do wymiany systemów grzewczych (i wspierać ich w tym) oraz zintensyfikować prowadzenie kontroli przez straż miejską w zakresie spalania odpadów.

Czy wyniki badań będą dostępne dla mieszkańców?

Przez pierwsze 2-3 tygodnie funkcjonowania systemu wyniki będą dostępne tylko dla wybranych pracowników Urzędu Miasta. W tym czasie czujniki będą kalibrowane, tak aby odpowiadały normom. Sprawdzane będą również funkcjonalności systemu i usuwane ewentualne awarie, które są nieuniknione w okresie „rozruchu” systemu. Po tym czasie wyniki będą dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Smog to ogromne zagrożenie

Oblicza się, że rocznie około 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza, a jednymi z najbardziej uporczywych substancji zanieczyszczających, będących składnikiem tzw. niskiej emisji, są pyły.

Im mniejszy rozmiar cząsteczek pyłu, tym większa szkodliwość i niebezpieczeństwo dla zdrowia, szczególnie osób starszych i dzieci. Pyły wydzielają się w trakcie spalania drewna, palenia śmieci, pracy niesprawnych pieców, są obecne w spalinach samochodowych. Odpowiadają za przewlekłe choroby nie tylko układu oddechowego. Powodują podrażnienia naskórka i śluzówki, a także pylicę, nowotwory płuc, astmę czy POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię