Czy planowane inwestycje są zagrożone?

0

POWIAT Z wielu gmin dochodzą głosy, że wraz ze spadkiem przychodów z tytułu podatków będzie trzeba odwołać niektóre inwestycje, a inne przełożyć na późniejszy termin. Zapytaliśmy, czy podobne problemy ma powiat, a jeśli tak, to które zadania są zagrożone lub mogą się opóźnić


Jedną z największych realizowanych obecnie inwestycji drogowych, będącą praktycznie na ukończeniu, jest budowa odcinka ulicy Millenium między drogą 722 a rzeką Jeziorką. Droga ta ma kosztować w sumie 5,5 mln zł, z czego 4,4 mln zł wyniesie dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.
– Ulica Millenium zostanie oddana w terminie – zapewnia Magdalena Markuszewska z biura promocji powiatu. – Co do innych zaplanowanych na ten rok inwestycji drogowych, jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów. W tej chwili trudno powiedzieć jak będzie z ich rozstrzygnięciami.
Powiat kończy także duże inwestycje kubaturowe, jak sala gimnastyczna przy ZS nr 1 przy ulicy Szpitalnej, rozbudowa urzędu skarbowego przy Czajewicza czy rozbudowa ZS nr 2 przy alei Brzóz.
– W tym przypadku wykonawcy sygnalizują problemy z dostawami materiałów, ale trudno na razie powiedzieć czy wpłynie to na dotrzymanie terminów – dodaje Magdalena Markuszewska.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię