Czy przy Szkolnej powstanie kolejny klub seniora?

2

PIASECZNO Przedstawiciele oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie poprosili wiceburmistrz Hannę Kułakowską-Michalak o utworzenie w budynku przy ul. Szkolnej 6 w Piasecznie klubu seniora


Chcemy ożywić to miejsce – wyjaśniał Bogdan Pawlak, przewodniczący oddziału rejonowego PZERiI. – Planujemy organizować tam spotkania z ciekawymi ludźmi i różnego rodzaju zajęcia. Ten klub musiałby funkcjonować formalnie, to jest dla nas bardzo ważne.
Obecna na spotkaniu Wioletta Urban, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podkreśliła, że na terenie gminy działa aż 9 ośrodków wsparcia (czyt. klubów seniora), do których jest zapisanych łącznie około 500 osób. Jednocześnie wyjaśniła, że każdy klub musi spełniać określone wymogi: być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, mieć oddzielną kuchnię, jadalnie, salę do zajęć, toaletę. Poza tym w każdym klubie musi być zatrudniony na etacie kierownik i przynajmniej jeden pracownik. Wymogi wojewody określają także minimalną liczbę godzin z zajęciami i warsztatami dla seniorów. Jak się okazuje, warunki lokalowe panujące przy ul. Szkolnej 6, uniemożliwiają utworzenie tam klubu.
Nie oznacza to jednak, że nowe kluby seniora nie będą powstawać. Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak przypomniała, że w budowie jest Dom Seniora w centrum miasta, w ramach którego będzie funkcjonowało Centrum Polityki Senioralnej. |
– Chcemy utworzyć tam też kolejny klub seniora – zapewniła wiceburmistrz. Z kolei Wioletta Urban zaproponowała, aby seniorzy zrzeszeni w PZERiI nawiązali współpracę z organizacjami pozarządowymi organizującymi bezpłatne zajęcia i warsztaty dla seniorów w ramach programu Aktywni+. Zajęcia te z powodzeniem mogłyby odbywać się na razie przy ul. Szkolnej.

TW

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię