Czy w Konstancinie-Jeziornie będą filie wydziałów Starostwa Powiatowego?

1

KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższym czasie gmina Konstancin-Jeziorna przejmie od wykonawcy budynek nowego ratusza. Wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie obiektu zostały już wydane, a przesunięcia odbioru budynku wynikają z faktu likwidacji usterek, których gmina jako zamawiający, wymaga od wykonawcy.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk z własnej inicjatywy zwrócił się do starosty piaseczyńskiego, przedstawiając propozycje, których realizacja znacznie ułatwi życie mieszkańcom gminy Konstancin-Jeziorna. Podczas spotkania ze starostą Wojciechem Ołdakowskim 17 kwietnia burmistrz Kazimierz Jańczuk zaproponował, aby starostwo powiatowe umieściło w nowym ratuszu gminy Konstancin-Jeziorna stanowiska Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Architektoniczno-Budowlanego oraz Wydziału Geodezji i Katastru.
Takie rozwiązanie stworzyłoby zdecydowanie lepszą obsługę i ułatwienia dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Burmistrz przedstawił staroście piaseczyńskiemu swoją propozycję w formie pisemnej, a ten zobowiązał się ją rozpatrzyć.
Warto dodać, iż w rozmowie ze starostą, burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wnioskował o nawiązanie współpracy w zakresie przebudowy drogi przywałowej między Gassami a Obórkami tak, aby mogła być alternatywą dla kierowców jadących w kierunku Warszawy, i tym samym odblokować ulicę Warszawską w Konstancinie-Jeziornie. Ponadto burmistrz zabiegał o przyspieszenie terminu wydania decyzji na budowę przystanku i stacji ładowania autobusu elektrycznego na osiedlu Grapa. Rozwiązanie to, zapewniające szybki przejazd do stacji metra Kabaty, skłoni kierowców do pozostawiania samochodów i przesiadki do komunikacji publicznej, przez co zmniejszeniu ulegnie emisja gazów spalinowych do atmosfery.

AB

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię