Czy w Wólce Kozodawskiej powstaną baseny termalne?

4

PIASECZNO Siedem lat temu w Wólce Kozodawskiej odbyła się prezentacja projektu geotermalnego, który miał zapewnić Piasecznu darmową energię, a być może zapoczątkować także powstanie basenów termalnych. Sprawdziliśmy na jakim etapie jest dziś planowana przed laty inwestycja


Wykonany otwór geotermalny dziś zarastają chwasty

Pod koniec 2011 roku w miejscu planowanego odwiertu geotermalnego przy ul. Dworskiej w Wólce Kozodawskiej spotkali się m.in. przedstawiciele firmy Termo-Glob, naukowcy, reprezentanci lokalnych samorządów oraz dziennikarze, zainteresowani koncepcją nowatorskiego projektu, mającego na celu pozyskanie wód termalnych do celów energetycznych.
– Z tej wody będzie można odzyskiwać ciepło, ale także otrzymać energię elektryczną – wyjaśniał Krzysztof Karnowski, prezes firmy Termo-Glob. Zapewniano, że pompowaną z wnętrza ziemi wodę będzie można wykorzystywać także w lecznictwie i rehabilitacji.

Geotermia Warszawska w Piasecznie

Przyszłe ujęcie wody otrzymało nazwę Geotermii Warszawskiej. W pierwszym etapie budowy miał zostać wywiercony otwór geotermalny GT-1. Pod koniec listopada 2011 roku głębokość odwiertu wynosiła około 400 m. Otwór ten finalnie powstał. Jego wykonanie kosztowało około 20 mln zł. Potem miał powstać jeszcze drugi otwór chłonny GT-2, poprzez który schłodzona woda miała być tłoczona do macierzystej warstwy wodonośnej, w której miała z powrotem się ogrzewać (system nosi nazwę dubletu geotermalnego). Tego otworu nigdy nie udało się jednak zbudować. Plany inwestora zakładały także w ostatnim etapie budowę kompleksu Termy Warszawskie, w którym wydobywana z wnętrza ziemi ciepła woda miała być wykorzystywana do celów rekreacyjnych. Ciepłą wodą, której temperatura miała wynosić około 50 stopni C planowano ogrzewać także pobliskie osiedla, ale także boiska piłkarskie, szklarnie czy stawy hodowli ryb. Entuzjazmu z projektu nie kryli ówczesny starosta Jan Dąbek oraz burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis, który objął go swoim honorowym patronatem.

Co poszło nie tak?

Dziś od spotkania w Wólce Kozodawskiej minęło prawie siedem lat. Niestety, na miejscu nie ma ani term, ani energia z wnętrza ziemi nie ogrzewa mieszkańców Piaseczna i okolic.

Niszczejące fundamenty wylane pod hybrydową elektrociepłownię

– Utwór termalny został wywiercony z rażącym naruszeniem prawa, otrzymaliśmy co innego niż zamawialiśmy – wyjaśnia Krzysztof Karnowski. – Otworu, który powstał nie obejmuje koncesja, a ministerstwo środowiska nie jest zainteresowane, żeby nam go zalegalizować. Oczywiście możemy wywiercić obok kolejny, ale kto wyłoży na to 20 mln zł? – pyta rozgoryczony przedsiębiorca.
Prezes Termo-Globu twierdzi, że doszedł do urzędniczej ściany.
– Może gmina byłaby zainteresowana kontynuacją tego przedsięwzięcia, może jej byłoby łatwiej zalegalizować ten otwór – zastanawia się prezes Karnowski. – Tym bardziej, że mamy pozwolenie na budowę basenów i ciepłowni. To mogłaby być inwestycja, która pobudzi do życia całe Piaseczno…

Widok terenu, na którym miały powstać baseny termalne

Burmistrz Zdzisław Lis, jako że od początku patronował przedsięwzięciu, pod koniec lipca wystosował pismo do ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Napisał w nim, że lokalny samorząd z zainteresowaniem śledzi działania zmierzające do eksploatacji odkrytych pokładów wód geotermalnych oraz popiera wszelkie inicjatywy związane z szeroko pojętą ekologią i odnawialnymi źródłami energii.
„Mamy nadzieję, że planowana przez Termo-Glob inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana, co przyczyni się do poprawy wizerunku gminy” – czytamy w ostatnim zdaniu pisma.
– Chcemy wspierać tego typu działania, bo jesteśmy zainteresowani wszystkimi przedsięwzięciami zmierzającymi do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych – deklaruje wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. – Mamy zawarty z tą firmą klaster energii, dlatego nie wykluczamy z nią w przyszłości współpracy.

Tomasz Wojciuk

4 KOMENTARZE

    • rybak co ty pieprzysz „Pozorowane działania” to brak działań przez 7 lat naszej wadzy (sic!) a te „Gruszki” to jest najczystsza energia i jedna z najtańszych o licznych korzyściach dla mieszkańców Piaseczna nie wspomnę.

  1. „Burmistrz Zdzisław Lis, jako że od początku patronował przedsięwzięciu” – taka była skuteczność panów burmistrzów w mijającej kadencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię