Czy wybory sołectwa Dobrzenica – Błonie zostaną unieważnione?

0

PRAŻMÓW Wójt zawnioskował do Rady Gminy Prażmów o unieważnienie wyborów sołeckich w sołectwie Dobrzenica – Błonie.

Wybory sołtysa i rady sołeckiej, które odbyły się 24 maja, zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr LXV.807.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. Rady Gminy Prażmów w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrzenica – Błonie, jednak po sprawdzeniu listy obecności na zebraniu i uprawnień osób wpisanych na listę do udziału w wyborach, którego dokonano po proteście, który wpłynął do wójta 29 maja, stwierdzono, że trzy osoby nie są osobami uprawnionymi.

W związku z tym, że różnica w oddanych głosach na poszczególnych kandydatów wynosiła dwa głosy, Wójt uwzględnił protest wyborczy i uznał go za uzasadniony. Wójt zawnioskował do rady gminy o unieważnienie wyborów oraz zarządzenie ponownych wyborów.

Wójt złożył wniosek do rady na podstawie § 28 ust. 2 pkt 2 statutu sołectwa Dobrzenica – Błonie uchwalonego uchwałą nr LXV.807.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. Rady Gminy Prażmów w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrzenica – Błonie.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Prażmów w dniu 18 czerwca odbędzie się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Proponowany termin powtórzonego zebrania to 21 lipca, g. 18:00

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię