PIASECZNO Czy obecne prawo ogranicza działalność młodzieżowych rad gmin? Piaseczyńscy radni są przekonani, że tak i że potrzebne są w tym zakresie zmiany. O tym, w którym kierunku powinny one pójść dyskutowano w magistracie


W debacie, którą poprowadzili wspólnie koordynator regionalny projektu Start5b Piotr Nowak i przewodnicząca młodzieżowej rady gminy Piaseczno Karolina Hołownia-Malinowska, wzięła udział nie tylko młodzież, ale również przedstawiciele władz – zarówno lokalnych, jak i centralnej.

Mamy wspaniałą młodzieżową radę gminy, z którą samorządowi bardzo dobrze się współpracuje – powiedziała wiceburmistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak otwierając spotkanie. – I nie tylko dlatego, że otrzymali oni taką swobodę w działaniu, ale również dlatego, że po prostu mamy wspaniałych, młodych ludzi. Chcemy, żeby jak najwcześniej zaczęli z nami współdecydować o losie gminy, bo to później procentuje.

Następnie głos zabrał radny miejski Michał Rosa, który podkreślił swoje zadowolenie z tego, że początek konsultacji odbywa się właśnie w gminie Piaseczno.

Nasza młodzieżowa rada powstała jako jedna z pierwszych w Polsce i bardzo prężnie się rozwijała – zaznaczył. – Postawiła tak wysoko poprzeczkę, że wszystkie rady w naszym kraju, o tym się słyszy, dążą do tego, by być takie jak nasza, piaseczyńska.

Debata, jako część konsultacji zmian ustawy, miała na celu konfrontację propozycji wysuwanych przez młodzieżowych radnych ze stanowiskiem decydentów szczebla samorządowego oraz centralnego. Dyskusja była także wyjątkowym momentem, podczas którego młodzi, we współpracy z dorosłymi, razem wypracowywali wspólne stanowisko. Po pracy w grupach przedstawiono następnie zebrane wnioski dotyczące konkretnych zagadnień takich jak: decyzyjność młodzieżowych rad, zasoby i wsparcie ze strony gminy, finansowanie młodzieżowych rad, zasoby i wsparcie na poziomie krajowym, przyszłość młodzieżowej samorządności oraz kwestii związanych z opiekunem młodzieżowej rady i formą powoływania młodzieżowych rad.

Bardzo pozytywnym zaskoczeniem był fakt, że wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się, że istnieje potrzeba poważnych zmian, które pozwolą na większy udział młodych ludzi w procesach decyzyjnych – podkreśla Piotr Nowak.

Zdaniem koordynatora młodzieżowe rady działają obecnie w zupełnie innej rzeczywistości niż to przewidział ustawodawca.

Ustawa przewiduje dziś młodzieżową radę wyłącznie jako ciało konsultacyjne rady miasta, a przecież młodzi tworzą własne projekty, organizują życie społeczności lokalnych, wpływają na wydatki budżetowe, edukują i angażują społeczności lokalne – podkreśla Piotr Nowak. – Myślimy szerzej i chcemy zwiększyć udział młodych w procesach decyzyjnych – wychować w mądry sposób przyszłych samorządowców i polityków. W młodzieżowych radach spotykają się młodzi liderzy, którzy chcą działać i zmieniać rzeczywistość. Trzeba im to tylko umożliwić.

Debatę w Piasecznie pozytywnie ocenia również przewodnicząca młodzieżowej rady.

Usłyszeliśmy bardzo różnorodne głosy, ale dzięki temu byliśmy w stanie stworzyć jednorodną rekomendacje – jak młodzież powinna działać, czego potrzebujemy, a czego oczekuje się od nas – podsumowuje Karolina Hołownia-Malinowska. – Jestem bardzo zadowolona ze spotkania i z faktu, że tyle osób jest zainteresowanych przyszłością młodzieżowych rad – czyli młodych, aktywnych obywateli.

Grzegorz Tylec

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię