Decyzje co do żłobków i przedszkoli w gminie. Ustalono ile dzieci przyjmą placówki.

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz, po konsultacjach z dyrektorami żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna, wydał w dniu 4 maja 2020 r. Zarządzenie nr 75/VIII/2020, na mocy którego ww. placówki wznawiają działalność z dniem 11 maja 2020 r. (poniedziałek).

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, burmistrz ustalił maksymalną liczbę dzieci w grupach:

1. W gminnym żłobku: maksymalnie 9 dzieci.

2. W gminnych przedszkolach:

  • Przedszkole nr 1 „Zielony zakątek”, ul. Oborska 2: maksymalnie 10 dzieci oraz jeden oddział dla 5 dzieci;
  • Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole”, ul. Anny Walentynowicz 3: maksymalnie 10 dzieci;
  • Przedszkole nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach: maksymalnie 10 dzieci;
  • Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka”, ul. Sanatoryjna 8: maksymalnie 10 dzieci.

3. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wojewódzka 12: maksymalnie 10 dzieci;
  • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żeromskiego 15: maksymalnie 10 dzieci;
  • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bielawska 57: maksymalnie 9 dzieci oraz jeden oddział maksymalnie 5 dzieci;
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie: maksymalnie 7 dzieci;
  • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5, ul. Szkolna 7: maksymalnie 8 dzieci;
  • Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy: maksymalnie 10 dzieci.

Burmistrz zobowiązał dyrektorów do opracowania zasad przyjęć i pobytu dzieci w tych placówkach oraz do zapoznania z nimi pracowników oraz rodziców (prawnych opiekunów).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię