Dochody wyższe niż planowano! Ponad 23 mln zł na inwestycje

1

LESZNOWOLA Dochody budżetu gminy wyniosą w tym roku ponad 206 mln zł, choć rok temu zakładano, że będzie to niewiele ponad 191 mln zł. Zwiększyła się również pula środków przeznaczonych na inwestycje


Dochody gminy cały czas rosną. Zwiększa się m.in. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przyjmując tegoroczny budżet zakładano, że na 85 planowanych zadań inwestycyjnych gmina przeznaczy około 16 mln zł. Pod koniec roku okazało się, że pula tych środków zwiększyła się do 23,5 mln zł. W tej kwocie jest także pomoc finansowa udzielona przez gminę innych samorządom. Z ważniejszych, przeprowadzonych w tym roku zadań warto wymienić zakończenie drugiego etapu kanalizowania Łozisk i Jazgarzewszczyzny (1,3 mln zł), rozpoczęcie budowy ulicy Gminnej w Lesznowoli (1,7 mln zł), czy nabycie gruntów pod drogi gminne w ramach specustawy (około 3 mln zł). Gmina wydała też 3,35 mln zł na budowę budynku komunalnego, z czego 450 tys. zł stanowiła dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego. Na budowę szkoły w Zamieniu (obecnie są wylewane fundamenty) oraz rozbudowę szkoły w Nowej Iwicznej wydano w sumie 3,4 mln zł. Obydwie inwestycje będą kontynuowane w przyszłym roku. Prawie pół miliona złotych pochłonęła także modernizacja hali sportowej w Łazach. W przyszłym roku budżet na inwestycje ma być ponad dwukrotnie większy.

TW

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię