Dołącz się do wniosku Gminy Piaseczno, która zgłasza sprzeciw wobec proponowanego przebiegu drogi krajowej A50

10

PIASECZNO Gmina Piaseczno zgłasza sprzeciw wobec proponowanego przebiegu drogi krajowej A50 na terenie gminy Piaseczno w wariancie oznaczonym kolorem granatowym oraz zielonym.

Zachęcamy mieszkańców do poparcia naszych działań poprzez składanie indywidualnych wniosków. Dla tych, którzy popierają stanowisko gminy przygotowaliśmy gotowy wniosek do wydrukowania ze sporządzonym uzasadnieniem. Można go wydrukować, podpisać i wysłać osobiście do CPK lub za pośrednictwem Gminy.

Samodzielnie:
1. wysyłając formularz na adres e-mail: [email protected]
2. wysyłając formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL”
3. składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 – do dnia 10 marca 2020 roku.
Bezpośrednio poprzez stronę www.cpk.pl

lub przekazać podpisany wydruk do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 – do 9 marca 2020 r. (musimy mieć czas aby przekazać Państwa formularze w wyznaczonym terminie)

Pobierz gotowy wniosek (.pdf)

————————————————————————————————–

W związku z planowanym określeniem ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie Centralnego Portu Komunikacji, w tym wyznaczeniu korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe, CPK prowadzi konsultacje społeczne za pośrednictwem strony www.cpk.pl

Wariant przebiegu szybkiej trasy przez gminę Piaseczno

Konsultacje dotyczą projektowanego dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), do którego jednym z załączników jest „Atlas map przebiegów korytarzy Drogowych Inwestycji Towarzyszących”. Jak zapewnia CPK ”materiał ten będzie podstawą przeprowadzenia konsultacji na wczesnym etapie planowania inwestycji, co umożliwi uwzględnienie zgłaszanych opinii i uwag w dalszych pracach przygotowawczych i ograniczy ryzyko wprowadzania znacznych zmian w zaawansowanym stadium tych działań”. Konkretyzacja ostatecznych zamierzeń inwestora będzie miała miejsce po wydaniu dla inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia.

Już na tym etapie należy więc zwrócić szczególna uwagę na fakt, iż przebieg jednego z zakładanych korytarzy, wyznaczonego przez teren Gminy Piaseczno, ingeruje istotnie w środowisko naturalne i lasy naszej gminy.

Ważny głos mieszkańców

W związku z zaistniała sytuacja Burmistrz Daniel Putkiewicz powołał zespół roboczy składający się z pracowników Wydziałów Urbanistyki i Architektury oraz Ochrony Środowiska. Zespół przeanalizuje proponowane przebiegi korytarzy i opracuje stanowisko Gminy Piaseczno w tej sprawie. Na jego podstawie Gmina planuje złożyć uwagi do dokumentu. Niemniej jednak opinie mieszkańców naszej gminy są równie ważne. Dlatego planuje się zorganizowanie spotkań w sołectwach, których powyższy problem najbardziej dotyczy (Złotokłos, Henryków Urocze, Runów, Łbiska, Bogatki, Zalesie Górne, Pilawa, Chojnów), celem omówienia tego ważnego tematu.

– Zachęcam wszystkim mieszkańców do wyrażania swojego zdania w konsultacjach. Przebieg jednego z zaproponowanych wariantów korytarzy przecina cenne przyrodniczo tereny południowej części gminy Piaseczno i zielonego pierścienia Warszawy – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz. – Powołany w Gminie zespół wykona analizę urbanistyczną i przyrodniczą wariantu. Sądzę jednak, że mieszkańcy naszej gminy, szczególnie sołectw, których terenu wariant dotyczy, także powinni zabrać głos w tej sprawie – dodaje Burmistrz.

Uwagi i wnioski do 10 marca

Uwag i wnioski do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” można składać w terminie od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. włącznie poprzez stronę www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.

Na stronie CPK można także zapoznać się z projektem dokumentu, oraz z wariantami przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących.

Warianty korytarzy dotyczące naszej gminy:

MAPY PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S10 I OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ (A50/S50): cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw

Biuro Promocji i Kultury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

10 KOMENTARZE

 1. Apeluję do władz wszystkich gmin oraz powiatu aby nie zgadzały się na przebieg obydwu wariantów zaproponowanej przez GDDKiA Autostradowej Obwodnicy Warszawy. Odnoszę nieodparte wrażenie, że zarówno wariant południowy jak i północny mają za zadanie jedynie skłócić sąsiadujące ze sobą gminy a ekstremalnie krótki czas na konsultacje społeczne ma uniemożliwić wypracowanie wspólnego stanowiska tychże gmin. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014 roku Duża Obwodnica Warszawy poprowadzona jest przez drogę krajową 50. (https://bip.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2026,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego.html)
  Korytarz ten został wyznaczony już kilka lat temu i nie powinniśmy dać się podzielić bo według starej zasady gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta. Jedynie wspólne i jednoznaczne stanowisko wszystkich gmin, których dotyka ten problem ma szansę realnie wpłynąć na władzę centralną. Przepychanki między gminami pomiędzy wariantem północnym a południowym są o tyle bezpodstawne że studium wyraźnie mówi którędy ma przebiegać Duża Obwodnica Warszawy. Takie też stanowisko wyrażało szerokie grono osób ze spotkań z mieszkańcami gmin, których dotyczy ten problem.

 2. Nie zamierzam służyć gminnej KO. Jak się bulterierki zaperzyły… Bo co? Bo po złości pisuarom? Ile płacicie za to trollowanie GDDKiA?

  Ci to już ogłupieli do reszty z tymi reklamami Google Ads. To słup ogłoszeniowo-propagandowy czy serwis informacyjny? Dodajcie kolejne banery, wtedy już nikt nie będzie czytał ani gazetki reklamowej KURIER POŁUDNIOWY, ani lokalnej propagandy z UMiG na PIASECZNONEWS.pl

 3. W końcu szansa na lepszą komunikację, zamiast stać w korkach w tym wiecznie zakorkowanym mieście, to jak zwykle komuś nie pasuje. Gdzieś droga musi isc, zawsze komuś nie będzie pasować, gdyby takie podejście, że komuś nie pasuje to nie budujemy to nie byłoby w tym kraju ani kilometra autostrady czy drogi ekspresowej

 4. W sumie to jestem za… Kraj się rozwija… Piaseczno się cofa… Z pewnością nie wybiorą takiej firmy jak Gmina Piaseczno do remontu skrzyżowania Dworcowej z Jana Pawła II…

 5. @Grzegorz,
  mylisz pojęcia. Był plan zrobienia DK50 drogą dwupasmową, ale nie autostradą. Gdyby były takie plany, to przecież obwodnica Góry Kalwarii, czy budowana obwodnica Kołbieli spełniałyby parametry autostrady, a one nawet nie są blisko parametrów autostrady.
  Jeszcze kilkanaście lat temu wszyscy myśleli, że zbudowanie S2 rozwiąże problem komunikacyjny, teraz wszyscy już wiedzą, że nawet zrobienie z DK50 dwupasmówki nie pomoże. Potrzebna jest całkiem nowa droga trzypasmowa. Oczywiście można się spierać czy ma iść 20km od Warszwy, 35km, czy może poprowadzić ją obok Radomia, ale droga musi powstać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię