Dostali 200 tys. zł na remont zabytkowego spichlerza

0

GÓRA KALWARIA Fundacja „Dwór i folwark w Brześcach” otrzymała dotację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont zabytkowego spichlerza z przełomu XVIII i XIX wieku, wchodzącego w skład zespołu parkowo-dworskiego w Brześcach


– Dzięki dotacji zbliżamy się do celu, jakim jest przystosowanie zabytkowego spichlerza do nowych funkcji – mówi Andrzej Mauberg, wiceprezes fundacji. Listę podmiotów, które otrzymały dotacje, komisja Wojewódzkiego Zarządu Ochrony Zabytków ogłosiła w poniedziałek. Dofinansowanie ma objąć prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Na zadania te fundacja otrzyma 200 tys. zł.
– Jest to jedyny zabytek z terenu gminy, który uzyskał dotację Mazowieckiego Konserwatora Zabytków – podkreśla Andrzej Mauberg.
Dwór w Brześcach powstał u schyłku XVIII wieku, prawdopodobnie w miejscu dawnego fortalicjum. Jego fundatorem był Jan Kanty Fontana, syn przybyłego do Polski Włocha, architekt i burgrabia Zamku Królewskiego w Warszawie za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Obecnie dwór i otaczające go budynki folwarczne są konsekwentnie remontowane i przystosowywane do nowych funkcji edukacyjnych i rekreacyjnych.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię