Dziś kolejna demonstracja na al. Krakowskiej! Kierowców czekają utrudnienia

0

LESZNOWOLA Mieszkańcy zapowiadają od godziny 16.00 kolejne spacery na przejściu dla pieszych w Woli Mrokowskiej. Domagają się sygnalizacji świetlnej

– Działania podjęte przez nas są aktem obywatelskiego sprzeciwu wobec bezczynności zarządcy drogi – twierdzą mieszkańcy.
– Na początku roku gmina Lesznowola wystąpiła do GDDKiA z wnioskiem na zawarcie porozumienia w sprawie budowy sygnalizacji w obu lokalizacjach (Stefanowo i Wola Mrokowska – przyp. red) – informuje nas Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Gmina zobowiązała się do samodzielnej realizacji obu zadań z własnych środków. GDDKiA na mocy porozumienia zobowiązana jest do użyczenia gruntów na cele budowlane, realizacja zadania pozostaje po stronie gminy Lesznowola.
GDDKiA przygotowała, podpisała i wysłała do Urzędu Gminy Lesznowola umowę użyczenia gruntu stanowiącego pas drogi krajowej nr 7 z przeznaczeniem na budowę przez gminę sygnalizacji świetlnej w Woli Mrokowskiej oraz w Stefanowie i Mrokowie.
Tymczasem gminni urzędnicy nabrali wody w usta i oficjalnie nie informują o porozumieniu z GDDKiA.
Kiedy gmina znajdzie pieniądze na realizację planowanej inwestycji? Porozumienie z zarządcą drogi zakłada zwrot użyczonych gruntów do 31 grudnia 2021 roku. Czy do tego czasu w Woli Mrokowskiej powstanie sygnalizacja świetlana? Nikt z gminnych urzędników nie odpowiada na te pytania. Tymczasem mieszkańcy po raz kolejny wyjdą na ulicę, kierowcy staną w korku, a policjanci spędzą kolejną niedzielę czuwając nad bezpieczeństwem uczestników pikiety.

Adam Braciszewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię