Edu Academy. Przyszłość piaseczyńskiej edukacji

3

PIASECZNO Od nowego roku szkolnego rozpocznie się nauka w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym Edu Academy

Nowa placówka edukacyjna znajduje się w przestronnym budynku, zlokalizowanym na malowniczo położonym terenie w Jazgarzewszczyźnie przy ul. Okrężnej 25 A. Uczniowie mogą spędzać przerwy w ogrodzie szkolnym lub na boisku. Budynek mieści 17 sal lekcyjnych, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, pokój nauczycielski, szatnię i salę do zajęć wychowania fizycznego.

Edu Academy ze szkołą podstawową i liceum tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji.
Zakres realizowanego materiału jest znacznie szerszy niż w innych szkołach. Dużym atutem placówki jest także rozszerzona edukacja językowa.

Języki obce na najwyższym poziomie

W szkole panuje przyjazna atmosfera, klasy liczą 16 uczniów. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.30 w klasach młodszych i o 8.15 w klasach starszych. Szkoła zapewnia naukę języka angielskiego w wymiarze nawet 8 godzin w tygodniu. Realizowane są także zajęcia dwujęzyczne. Wszyscy uczniowie mają konwersacje z native speakerem.
Edu Academy przygotowuje do egzaminów Cambridge English Qualifications: Starters, Movers, Flyers. Od 1 klasy odbywa się nauka drugiego języka obcego – hiszpańskiego lub niemieckiego. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w wymiarze rozszerzonym. Absolwenci Edu Academy znają dwa języki obce, w tym jeden biegle.

Przyjemność efektywnej nauki

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone są według szkolnego planu nauczania, który uzyskał pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Są to zajęcia podlegające klasyfikacji, prowadzone w znacznie rozszerzonym zakresie, w porównaniu z innymi placówkami edukacyjnymi. Uczniowie mogą liczyć na wyśmienite przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. W Edu Academy dodatkowo każdy może rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Intensywna nauka odbywa się w szkole, dzięki czemu wychowankowie Edu Academy nie muszą poświęcać czasu na korepetycje. Uczniowie Szkoły Podstawowej mają zapewnioną opiekę świetlicy szkolnej.

Wyjątkowe liceum ogólnokształcące

Podobniej jak w szkole podstawowej, w liceum Edu Academy przewidziano klasy 16-osobowe. Szkoła zapewnia naukę języka angielskiego w wymiarze rozszerzonym, przygotowując do egzaminów Cambridge English: FCE i CAE. Już od pierwszej klasy uczniowie mają zajęcia z Business English oraz zapewnione konwersacje z
native speakerem. Absolwenci liceum w Edu Academy będą także świetnie znać drugi język obcy (do wyboru hiszpański lub niemiecki). Szkoła zapewnia rzetelnie przygotowanie do matury.
Uczniowie sami decydują o profilu nauczania, mając do wyboru warsztaty profilowe: humanistyczno – prawnicze, przyrodniczo – medyczne, politechniczne, menedżersko – ekonomiczne, psychologiczno – społeczne. Szkoła oferuje dużo atrakcji kulturalnych (wyjścia do teatru, lekcje muzealne, imprezy wewnątrzszkolne) i akcji charytatywnych. Nauka odbywa się na lekcjach, bez konieczności uzupełniania wiedzy poprzez korepetycje. Realizowane będę projekty edukacyjne zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwenci liceum Edu Academy będę przygotowani do kontynuacji nauki także za granicą.

Zasady rekrutacji do Edu Academy znajdziemy tutaj. Na stronie placówki znajduje się też formularz zgłoszeniowy.

3 KOMENTARZE

  1. W przypadku LO, zero kontaktu ze strony szkoły,informacji,nic co pozwoliłoby po zdanych egzaminach rozpocząć wakacje. Czekając i powielając telefony do dyrekcji córka zdawała egzaminy(w drugim naborze,sierpień) do innej szkoły.Stres,nerwy ale przede wszystkim brak informacji a nawet sugestii,że liceum może się nie otworzyć. Brak profesjonalizmu i empatii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię