Ekspertyzy dendrologiczne w Parku im. Książąt Mazowieckich

0

 

PIASECZNO Rozpoczęły się prace mające na celu wykonanie szczegółowych ekspertyz dendrologicznych drzew rosnących w Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie.

Ekspertyzy mają pomóc w ocenie bezpieczeństwa i stanu zdrowotnego drzew, ocenią
wytrzymałości na złamanie oraz stabilności w gruncie. Badania zakończą się zaleceniami
dotyczącymi działań zmierzających do zachowania drzew problematycznych.

Prace obejmują diagnozę fitopatologiczną i entomologiczną oraz ocenę wizualną stanu witalnego drzew, uszkodzeń i ubytków, opis otoczenia i warunków siedliskowych, określenie ewentualnego występowania gatunków chronionych, łącznie z dokumentacją fotograficzną. Ponadto zostanie wykonane bezinwazyjne badanie stanu zachowania wnętrza pnia drzew przy użyciu sonicznego tomografu oraz bezinwazyjne badanie stabilności przechyłowej drzewa i jego wytrzymałości na złamanie na podstawie testu obciążeniowego.

Na podstawie wyników badań Gmina zdecyduje o dalszych działaniach związanych
z pielęgnacją i zabezpieczeniem drzew, lub ich usunięciem.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię