Fotograficzny konkurs wirtualny „Napisz post: Kolory mojego lata 2019”

0

LESZNOWOLA Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w II edycji otwartego, wirtualnego konkursu fotograficznego pt. „Napisz post: Kolory mojego lata 2019. II edycja konkursu.

Posty ze zdjęciami (do 5 zdjęć jednego autora) można zamieszczać do 22.07.2019 r. do godz. 23.59 w wydarzeniu pt. „Napisz post: Kolory mojego lata 2019. II edycja konkursu fot.” na fanpage’u GOK Lesznowola.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem wirtualnego konkursu fotograficznego pt. Napisz post: Kolory mojego lata 2019. II edycja konkursu fot.” jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Aby wziąć udział w konkursie:
  – należy kliknąć „zainteresowany/a” lub „wezmę udział” w wydarzeniu konkursowym
  – należy napisać post z dołączonym z zdjęciem lub serią do 5 zdjęć
  – można udostępnić wydarzenie konkursowe na swojej tablicy
 3. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 13 rok życia oraz posiada własne konto na Facebook’u i doda post z samodzielnie wykonanymi zdjęciami przedstawiającymi miejsca, ludzi, przyrodę lub inne tematy w ciekawej kolorystyce. Można temat potraktować metaforycznie.
 4. Fotografię lub cykl fotografii należy zamieścić jako jeden post na fanpage’u GOK Lesznowola w wydarzeniu pt. „Napisz post: Kolory mojego lata 2019. II edycja konkursu fot.
 5. W poście można zamieścić kilka zdjęć, nie więcej jednak niż 5. Każdy post powinien zawierać opis dotyczący zamieszczonego zdjęcia (opis miejsca, nastroju itp.).
 6. Zabrania się umieszczania zdjęć nie swojego autorstwa.
 7. Zamieszczenie zdjęcia jest jednocześnie zgodą na jego późniejszą publikację przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Z chwilą zamieszczenia prac fotograficznych w poście w powyższym wydarzeniu na fanpage’u organizatora uczestnicy konkursu przenoszą na GOK Lesznowola nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium, wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac, stanowiących przedmiot zabawy, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 8. Konkurs trwać będzie do 22 lipca 2019 r. roku do godz. 23.59. W tym czasie można brać w nim udział, czyli zamieścić zdjęcie w poście wydarzenia.
 9. Po upływie terminu konkursu, spośród biorących udział przez specjalnie powołane Jury zostaną przyznane nagrody: 1, 2 i 3 miejsce oraz trzy wyróżnienia. Komisja ma prawo do nieprzyznania wszystkich nagród. Sposób wręczenia lub dostarczenia nagród podamy po ogłoszeniu wyników.
 10. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona w wydarzeniu 25 lipca 2019 r.
 11. Wyniki konkursu fotograficznego zostaną ogłoszone w wydarzeniu oraz na stronie internetowej www.gok-lesznowola.pl
 12. Złożenie pracy konkursowej tj. zamieszczenie postu z fotografią w omawianym wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię