GDDKiA: właściciele gruntów mogą liczyć na uczciwe odszkodowania

1

PIASECZNO Kilka dni temu poruszaliśmy temat budowy linii energetycznej 110 KV wzdłuż trasy S7, co wywołało protesty mieszkańców, na których gruntach mają stanąć słupy. Teraz do sprawy odniósł się inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


Protest przeciwko wykonaniu robót na posesji w Robercinie dotyczył przebudowy linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV realizowanej w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Lesznowola – Tarczyn Północ. Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – informuje GDDKiA. – Prace związane z budową trasy S7, jak i przebudową kolizji z istniejącą linią wysokiego napięcia relacji Piaseczno – Tarczyn (wybudowana w 1969 r.) oraz Piaseczno – Grójec (wybudowana w 1970 r.) są obecnie prowadzone na podstawie decyzji ZRID wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego, która stała się ostateczna na mocy decyzji Ministra Rozwoju i Technologii. W decyzji ustanowiono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, które uprawniają do wykonania robót i zobowiązują właścicieli nieruchomości do ich udostępnienia – podkreśla GDDKiA.
Część właścicieli nie zamierzało wydać swoich nieruchomości pod przebudowę linii, która wiąże się z ustawieniem dodatkowych słupów. W tej sytuacji przeprowadzono egzekucję administracyjną i wezwano na miejsce policję. GDDKiA przyznaje, że nieruchomość w Robercinie, o której pisaliśmy, nie została przekazana przez właściciela na „potrzebę realizacji celu publicznego”, w związku z czym było konieczne jej przymusowe zajęcie. GDDKiA podkreśla też, że właścicielom gruntów, na których prowadzone są prace, będzie przysługiwało ,,słuszne,, odszkodowanie po zakończeniu robót.
Przytoczona w artykule wypowiedź jednego z właścicieli, jakoby właściciele mieli otrzymać jedynie 20 proc. wartości nieruchomości jest nieprawdziwa – twierdzi GDDKiA. – W rzeczywistości odszkodowanie ustalane jest na podstawie wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na bazie cen rynkowych. Takie odszkodowanie pozwoli w pełni zrekompensować ewentualne straty właścicielowi nieruchomości objętej ograniczeniem w korzystaniu w związku z przebudową linii. Na etapie postępowania odszkodowawczego istnieje możliwość wniesienia ewentualnych uwag i zastrzeżeń do wyceny.
Przebudowa linii 110 kV nie odbywa się kosztem właścicieli nieruchomości, lecz koszty te są ponoszone przez operatora sieci, tj. spółkę PGE Dystrybucja.

TW

1 KOMENTARZ

  1. Chyba nikt normalny nie uwierzy, że te odszkodowania pokryją realne straty właścicieli nieruchomości?! Spadek wartości nieruchomości, ograniczenie możliwości jej swobodnego wykorzystania przez właścicieli, zniszczenie walorów krajobrazowych, oddziaływanie zdrowotne… To nie jest coś jednorazowego, tylko proces trwający kilkadziesiąt lat. Zakład energetyczny powinien za to płacić jak za komercyjną dzierżawę nieruchomości. Zwłaszcza, że sami marże na prądzie mają niebotyczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię