Głos mieszkańców przed komunikacyjną rewolucją

2

TARCZYN W poniedziałek 24 lutego o godz. 18.00 w Sali nr 106 GOK w Tarczynie odbędzie się posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Tarczynie, poświęcone przebudowie i rozbudowie Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z planowanym określeniem ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie Centralnego Portu Komunikacjnego, w tym wyznaczeniu korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe, Burmistrz Tarczyna powołała Zespół roboczy ds. opracowania analizy i opinii dotyczących projektu ww. inwestycji przebiegających przez teren Gminy Tarczyn.
Gminny Zespół roboczy będzie się składał z przedstawicieli władz gminy oraz specjalistów poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie.
Ponadto, w związku z planowanymi inwestycjami w poniedziałek 24 lutego 2020r. o godz. 18.00 w Sali nr 106 GOK w Tarczynie i  w czwartek 27 lutego 2020 r o godz. 18.30 w Zespole Szkół przy ul. Szarych Szeregów w Tarczynie, odbędzie się posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Tarczynie oraz zostaną zorganizowane konsultacje społeczne z mieszkańcami naszej wspólnoty.

Konsultacje społeczne
Konsultacje dotyczyć będą projektowanego dokumentu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), do którego jednym z załączników jest „Atlas map przebiegów korytarzy Drogowych Inwestycji Towarzyszących”. Jak zapewnia CPK ”materiał ten będzie podstawą przeprowadzenia konsultacji na wczesnym etapie planowania inwestycji, co umożliwi uwzględnienie zgłaszanych opinii i uwag w dalszych pracach przygotowawczych i ograniczy ryzyko wprowadzania znacznych zmian w zaawansowanym stadium tych działań”. Konkretyzacja ostatecznych zamierzeń inwestora będzie miała miejsce po wydaniu dla inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia.

Stanowisko gminy 
Gminny Zespół Roboczy przeanalizuje proponowane przebiegi korytarzy i opracuje stanowisko Gminy Tarczyn. Na jego podstawie Gmina Tarczyn planuje złożyć uwagi do dokumentu. Opracowując stanowisko Zespół Roboczy weźmie pod uwagę opinie mieszkańców naszej gminy.
Gmina zachęca mieszkańców do wyrażania swojego zdania w konsultacjach.
Uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” można składać w terminie od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. włącznie poprzez stronę www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl. Na stronie CPK można także zapoznać się z projektem dokumentu, oraz z wariantami przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących.

Źródło: www.tarczyn.pl

2 KOMENTARZE

  1. Apeluję do władz wszystkich gmin oraz powiatu aby nie zgadzały się na przebieg obydwu wariantów zaproponowanej przez GDDKiA Autostradowej Obwodnicy Warszawy. Odnoszę nieodparte wrażenie, że zarówno wariant południowy jak i północny mają za zadanie jedynie skłócić sąsiadujące ze sobą gminy a ekstremalnie krótki czas na konsultacje społeczne ma uniemożliwić wypracowanie wspólnego stanowiska tychże gmin. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014 roku Duża Obwodnica Warszawy poprowadzona jest przez drogę krajową 50. (https://bip.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2026,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego.html)
    Korytarz ten został wyznaczony już kilka lat temu i nie powinniśmy dać się podzielić bo według starej zasady gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta. Jedynie wspólne i jednoznaczne stanowisko wszystkich gmin, których dotyka ten problem ma szansę realnie wpłynąć na władzę centralną. Przepychanki między gminami pomiędzy wariantem północnym a południowym są o tyle bezpodstawne że studium wyraźnie mówi którędy ma przebiegać Duża Obwodnica Warszawy. Takie też stanowisko wyrażało szerokie grono osób ze spotkań z mieszkańcami gmin, których dotyczy ten problem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię