Gmina Piaseczno organizuje pomoc dla obywateli Ukrainy

0

Gmina Piaseczno podejmuje działania mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy. Uruchomiona została specjalna infolinia.

 

Burmistrz Daniel Putkiewicz podkreśla, że Gmina Piaseczno jest zobowiązana w pierwszej kolejności realizować zalecenia rządu.

– Jesteśmy przygotowani na podjęcie działań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego. Na razie nie dostaliśmy żadnych konkretnych wytycznych dotyczących przyjmowania uchodźców – informuje burmistrz Daniel Putkiewicz. – Trzeba pamiętać, że część obywateli Ukrainy, którzy trafią do Piaseczna to będą bliscy osób już mieszkających na terenie naszej gminy i najprawdopodobniej zamieszkają ze swoimi rodzinami. Drugą grupą będą uchodźcy relokowani przez rząd. Oczywiście jesteśmy gotowi na przyjęcie obywateli Ukrainy, pamiętać jednak należy, że mamy ograniczone możliwości w tym zakresie. Przyjęcie dużej grupy uchodźców i zapewnienie im stałego schronienia oznaczałoby konieczność wyłączenia z użytkowania jakiegoś budynku będącego siedzibą instytucji publicznej, na co nie bardzo możemy sobie pozwolić. Czekamy jednak na wytyczne rządowe w tym zakresie.

Referat Zarządzania Kryzysowego oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są przygotowane do niesienia pomocy, w tym również uchodźcom, od blisko trzech lat, od początku pandemii – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Cieszy nas oddolna inicjatywa i zaangażowanie mieszkańców w organizowanie akcji pomocowych, oczywiście jeśli organizujący oddolnie akcje pomocowe mieszkańcy będą potrzebowali naszego wsparcia – zapraszamy do kontaktu.

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy

CZYTAJ TAKŻE:  Bezpieczna droga do szkoły

Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy powinni zarejestrować się w specjalnie wyznaczonych punktach recepcyjnych. Ich listę wraz z lokalizacją na mapie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców: Pomoc dla Obywateli Ukrainy. Osoby, które legalnie przekraczają granice są kierowane do konkretnych ośrodków.
– Problemem mogą być dla nas osoby, które się nie zarejestrowały. Nie wiemy jak mamy postępować w takim przypadku. Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ministerstwa – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową (w języku polskim oraz ukraińskim): 
Ukraina oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce należy zadzwonić pod numer: +48 47 721 75 75. Informacje zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i Polaków przebywających na terenie Ukrainy publikuje również Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Gminna infolinia i pomoc urzędników

Gmina Piaseczno uruchomiła specjalną infolinię w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy, czynną codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00 – nr tel.: 666 973 189. Osoby obsługujące infolinię będą próbowały odpowiedzieć na pytania, ale również podejmą próbę koordynacji działań mieszkańców oraz przyjeżdżających obywateli Ukrainy.
W związku z tym, że obywatele Ukrainy od wielu lat wybierają Piaseczno jako miejsce zamieszkania – stałego lub czasowego, pracownicy różnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno są przygotowani do obsługi tej grupy obcokrajowców.
– W ubiegłym roku między innymi przeszkoliliśmy urzędników w ramach programu „Share Sira: Integracja cudzoziemców w społeczności lokalnej”. W ostatnim czasie wydana została ulotka dotycząca segregacji odpadów komunalnych w języku ukraińskim, jesteśmy w trakcie przygotowywania podobnej informacji dotyczącej załatwiania formalności w UMiG Piaseczno, które pojawią się również na stronie internetowej urzędu – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

CZYTAJ TAKŻE:  Bezpieczna droga do szkoły

Wsparcie psychologiczne dla uczniów

Ważne działania dotyczą również dzieci i młodzieży. W gminnych szkołach i przedszkolach uczy się obecnie 263 młodych Ukraińców. W dniu wczorajszym wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak wysłała list do dyrektorów placówek oświatowych z prośbą o zapewnienie wsparcia psychologicznego w kontekście sytuacji na Ukrainie zarówno uczniom pochodzenia ukraińskiego, jak i pozostałym.
– Poprosiłam o przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących konfliktu Rosji i Ukrainy, zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej solidarności z obywatelami Ukrainy w tym trudnym dla nich czasie – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Prosimy również rodziców dzieci o zadbanie o ich emocje, filtrowanie informacji, które trafiają do dzieci, rozmowę o trwającym konflikcie zbrojnym. Chcemy również zorganizować webinarium dla rodziców na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie.

Bieżące informacje na temat działań Gminy Piaseczno w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy będą publikowane na stronie internetowej: www.piaseczno.eu.

Foto: Archiwum UMiG Piaseczno

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię