Gmina Piaseczno przeznaczyła 1,366 mld złotych na oświatę

3

PIASECZNO Jednym z najważniejszych zadań samorządu jest realizacja zadań oświatowych. Gmina Piaseczno prowadzi 10 szkół podstawowych, 10 przedszkoli oraz 1 zespół szkolno-przedszkolny. Na oświatę w mijającej kadencji z budżetu gminy przeznaczone zostało łącznie 1 366 000 000 złotych.

Z gminnych szkół i przedszkoli korzysta około 10 tys. małych mieszkańców. Do realizowania zadań oświatowych w szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest ponad 1200 nauczycieli oraz około 500 pracowników obsługi i administracji. W latach 2019-2023 na prowadzenie placówek oświatowych Gmina Piaseczno wydała 1,366 mld zł! Samorząd współpracuje również z przedszkolami i szkołami prywatnymi, na które przekazane zostało łącznie 369 mln zł.

Inwestycje w placówki oświatowe

Gmina odpowiada głównie za warunki, w których przebywają dzieci, czyli za infrastrukturę oświatową dostosowaną do potrzeb przedszkolaków i uczniów. W 2019 oddane zostało do użytku Centrum Edukacyjno-Multimedialne. Jest to kompleks składający się z przedszkola, szkoły, hali sportowej oraz kompleksu biblioteki wraz z salami widowiskowymi. Inwestycja, której koszt wyniósł 52 mln zł, pozwoliła na zmniejszenie tłoku w piaseczyńskich szkołach. Poprawione zostały również warunki w istniejących szkołach. W 2020 zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie. Szkoła zyskała przede wszystkim nową stołówkę z zapleczem kuchennym oraz sale dla 2 oddziałów przedszkolnych wraz z wyposażeniem. Koszt tej inwestycji to 7,5 mln zł. W 2021 zakończyła się rozbudowa szkoły w Głoskowie, gdzie przybyło 5 sal lekcyjnych, pracownie przedmiotowe, nowa stołówka i kuchnia, szatnie, boisko sportowe oraz sale dla 2 oddziałów przedszkolnych. Łączny koszt tej inwestycji to 10,6 mln zł. W 2023 na gruntowny remont budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul Sikorskiego gmina przeznaczyła 8 mln zł. Po licznych perturbacjach kończy się budowa hali sportowej w Złotokłosie za blisko 14 mln zł.

Poprawa bezpieczeństwa wokół szkół

– Jednym z ważniejszych zadań mijającej kadencji była poprawa bezpieczeństwa wokół szkół. Na realizację tych projektów wydaliśmy blisko 20 mln – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Przy 10 szkołach powstały strefy Kiss&Ride, zmieniona został organizacja ruchu, powstawały przejścia dla pieszych na wyniesieniu, strefy z ograniczeniem prędkości oraz infrastruktura rowerowa.
Zmiany objęły szkoły w Józefosławiu, Chylicach, Zalesiu Górnym, Głoskowie, Złotokłosie, Jazgarzewie, na ulicy Świętojańskiej w sąsiedztwie SP1 czy otoczenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalesiu Dolnym, gdzie w porozumieniu z rodzicami gmina wprowadziła innowacyjne rozwiązanie zamykając fragment ulicy w sąsiedztwie szkoły dla ruchu samochodowego.

Strategia Oświaty i akredytacja Erasmusa

W 2021 roku przy udziale samorządu, radnych, nauczycieli oraz rodziców powstała Strategia Oświaty Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021-2030. Jest to dokument, który zawiera cele i kierunki realizacji zadań oświatowych w naszej gminie.
Czas pandemii przyspieszył postęp technologiczny. We wszystkich szkołach gminy Piaseczno wdrożona została usługa Office365 dla Edukacji. Współpraca z firmą Microsoft, która od wielu lat inicjuje i wspiera wprowadzanie nowych technologii w edukacji, zaowocowała dołączeniem gminy Piaseczno do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft. W ciągu 6 miesięcy wszystkie gminne szkoły otrzymały tytuł „Szkoła w Chmurze Microsoft”, co oznacza, że wykorzystują w swojej codziennej pracy nowoczesne technologie i oprogramowanie.
W 2021 gmina na złożony wniosek otrzymała akredytację Erasmusa w sektorze edukacji.
Oznacza to, że w ciągu 5 lat wszystkie gminne przedszkola i szkoły skorzystają z kwoty ponad 2 mln zł na wyjazdy nauczycieli i uczniów do innych krajów w celu doskonalenia języka i poznawania innych kultur.

– Działań miękkich, projektów i programów było tak wiele, że nie sposób wymienić wszystkich. Wspomnę jedynie o edukacji w zakresie bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem miasteczka rowerowego, edukacji ekologicznej, obywatelskiej a także o wspaniałym wolontariacie naszych uczniów – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Dodam także, że staraliśmy się ściśle współpracować z Rodzicami konsultując inwestycje, projekty oraz organizując spotkania i warsztaty dla rodziców.
Nasze działania zostały też docenione na zewnątrz. W 2018 Gmina Piaseczno otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” a w 2021 wyróżnienie w konkursie Innowacyjny Samorząd za zgłoszony w kategorii gmin miejsko-wiejskich projekt „System monitorowania i obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych w gminie Piaseczno”.

– Inwestycje w oświatę, to inwestycje w przyszłość naszych dzieci, dlatego nie szczędzimy czasu, zaangażowania i pieniędzy na poprawę infrastruktury, podnoszenie kompetencji pracowników i współpracę z rodzicami. Jest to bowiem inwestycja również w naszą przyszłość, którą młodzi ludzie będą kreować – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Dziękuję za zaangażowanie wszystkich uczestników procesu edukacyjnego – pracowników szkół i przedszkoli, rodziców i samych uczniów – bo to właśnie dzieci i młodzież i troska o ich rozwój są najważniejsze – dodaje burmistrz Daniel Putkiewicz.

 

Biuro Promocji i Kultury

3 KOMENTARZE

  1. Gmina to sobie może. To są pieniądze z podatków. Żaden burmistrz, viceburmistrz i radny nie dał nic. To jest ich obowiązek przekazywanie pieniędzy z budżetu na cele oświatowe. Przecież nie dają z własnej kieszeni. Śmieszą mnie takie teksty.

  2. Prawda, ale to wciąż mało, Jozefoslaw, Jozefoslaw I Julianow się kłaniają, jedna szkoła na 30 tys mieszkańców, szkoła olbrzym i dalej nic

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię