Gmina Piaseczno rozpoczyna przebudowę ulicy Ptaków Leśnych

0

PIASECZNO Rusza jedna z najdroższych inwestycji drogowych ostatnich lat w gminie Piaseczno. W ostatnim tygodniu listopada rozpoczną się prace budowlane na ulicy Ptaków Leśnych w Jastrzębiu. Szczegóły inwestycji będą omawiane podczas zebrania wiejskiego w dniu 29 listopada 2023 r.

Gmina Piaseczno na rozbudowę ulicy Ptaków Leśnych otrzymała dofinansowanie z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 24,5 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to 26,6 mln zł.

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu” obejmuje: rozbudowę drogi, budowę chodnika dla pieszych, przebudowę skrzyżowań (w tym wyniesionych), budowę zjazdów i elementów uspokojenia ruchu, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, przebudowę systemu odwodnienia (rowy drogowe, wpusty, przykanaliki, drenaże, pompownie), przebudowę sieci gazowej, oświetlenia ulicznego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Zaplanowana rozbudowa jest inwestycją kompleksową, obejmującą wszystkie niezbędne roboty związane z poszczególnymi branżami na długości około 2,9 km.

Wykonawca rozpocznie prace drogowe 4 grudnia 2023 r. od granic z gminą Konstancin-Jeziorna i będą one obejmowały odcinek około 800 metrów. Na przebudowywanym fragmencie drogi obowiązywał będzie ruch wahadłowy. O szczegółowym harmonogramie, zakresie prac i planowanym zamknięciu drogi dla ruchu przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno będą rozmawiać z mieszkańcami podczas zebrania wiejskiego w dniu 29 listopada 2023 r.

 

Biuro Promocji i Kultury

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię