Gmina pomaga uchodźcom

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz Kazimierz Jańczuk podał najbardziej aktualne dane dotyczące liczby przebywających na terenie gminy uchodźców z Ukrainy i opowiedział o pomocy, na jaką mogą liczyć uciekający przed wojną ludzie


Burmistrz Jańczuk zaznaczył, że na razie na pomoc Ukraińcom i wypłatę rekompensat goszczącym ich mieszańcom gmina otrzymała od rządu ponad 840 tys. zł. Pieniądze te zostały już prawie całkowicie rozdysponowane i wkrótce urząd zwróci się do wojewody o kolejną transzę. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął jak dotąd 1165 wniosków o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. – Sądzę, że mniej więcej tyle osób schroniło się na terenie naszej gminy – mówił podczas sesji rady miejskiej Kazimierz Jańczuk. Świadczenia odebrało jak dotąd 191 osób. Do urzędu wpłynęło także 1520 wniosków o przyznanie numeru PESEL. Ale o taki numer mogą występować także osoby spoza Konstancina-Jeziorny. Gmina zaczęła też wypłacać rekompensatę (40 zł za jedną osobę dziennie) mieszkańcom, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Jak dotąd wpłynęły 843 wnioski od mieszkańców. Wypłacono 164 tys. zł.

CZYTAJ TAKŻE:  Radni udzielili burmistrzowi absolutorium. Pytanie tylko, któremu...?

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię