Górę Kalwarię przetnie duża, autostradowa obwodnica Warszawy?

5

GÓRA KALWARIA W minionym tygodniu resort infrastruktury potwierdził, że prowadzi analizy i badania związane z budową nowego autostradowego obejścia stolicy. Miałoby ono pochłonąć około 15 mld zł


Droga miałaby odciążyć już istniejące ekspresówki na południu stolicy tj. S2 i S8, na których stale rośnie liczba samochodów (na tej drugiej szosie notowane są wzrosty ruchu nawet do prawie 200 tys. pojazdów na dobę). Obwodnica miałby być przede wszystkim powiązana z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (czyli nowego lotniska) w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego, którego uruchomienie zapowiadane jest obecnie na rok 2027.

Wedle słów Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, szosa miałaby znajdować się 30-50 km od stolicy. Jednak dopiero prowadzone obecnie analizy odpowiedzą, jaka jest optymalna odległość obwodnicy od Warszawy i jaką powinna mieć przepustowość. Na północ od Warszawy duża obwodnica miałaby przebiec w ciągu drogi ekspresowej S10. Natomiast jeśli chodzi o południe i zachód, to wedle zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ring pokrywałby się z mniej więcej z obecnym przebiegiem szosy nr 50. Czy to oznacza, że trasa przebiegająca przez gminę Góra Kalwaria miałaby zostać poszerzona jeszcze nikt nie potrafi odpowiedzieć, ponieważ analizy trwają i nikt również nie informuje, kiedy dokładnie się zakończą. Jednak skoro realizacja nowej drogi miałby być powiązana z budową CPK, musiałaby być ona przejezdna do roku 2027.

Dla wstępnie nakreślonego modelu sieci drogowej zostanie wykonana uproszczona prognoza ruchu, której wyniki pokażą przyszłe, szacunkowe natężenia ruchu. Pozwoli to na określenie klasy i przekroju planowanej obwodnicy. Końcowym efektem prac ma być wskazanie poglądowych wariantów korytarzy obwodnicy, które poddane będą dalszym pracom planistycznym, aby w rezultacie uzyskać finalne Studium Korytarzowe, potrzebne do określenia dokładnego korytarza w jakim będzie można wyznaczać możliwe warianty trasy.

– Koszt budowy tak zwanej dużej obwodnicy Warszawy szacowany jest na 15 mld zł – poinformował dziennikarzy p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Fot. GDDKiA

5 KOMENTARZE

  1. …analizy trwają i nikt również nie informuje, kiedy dokładnie się zakończą. …. kadencja tej władzy kończy się w tym roku. Czy warto zatem zajmować się mrzonkami….

  2. Właśnie po to, aby na nich głosować, a dalej? Cztery lata kasę zbierać, jak zrobiła to kierowniczka gminnego ośrodka kultury, p. Beata.

  3. Może zrobią autostradę, która ominie Górę Kalwarię i obszary chronione (Bagno Całowanie, Mazowiecki Park Krajobrazowy) od południa i przetnie DK 79 w Coniewie. Dobudowa drugiej jezdni na DK 50 może być kłopotliwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię