Gospodarka odpadami. Dlaczego w Lesznowoli płacimy „od wody”?

6

LESZNOWOLA Obowiązujący od lipca 2013 roku system gospodarki odpadami komunalnymi nakłada na wszystkich Mieszkańców podatek za odbiór odpadów komunalnych (tzw. “podatek śmieciowy”).

Zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się co oznacza, że Gmina nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów komunalnych, jak również nie może do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych.

W świetle zapisów art. 6k ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, rada gminy w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Ponadto zgodnie
z art. 6j ust. 1 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkanej stanowi iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

Wybór metody obliczania opłaty za odpady w Gminie Lesznowola podyktowany był specyfiką Gminy Lesznowola, która jest gminą zróżnicowaną, zarówno pod względem demograficznym, jak i urbanistycznym i społecznym. Po dokonaniu wnikliwej analizy wszystkich metod, kilka lat temu przyjęto rozwiązanie optymalne dla uwarunkowań Gminy Lesznowola, czyli kryterium ilości wody zużytej na nieruchomości. Metoda ta funkcjonuje w naszej Gminie (podobnie jak nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi) od lipca 2013 r.

W związku z migracją Mieszkańców w Gminie, bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe jest określenie rzeczywistej liczby osób przebywających na nieruchomości.
Dlatego, za najbardziej zasadną w Gminie uznano metodę stanowiącą iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty. Zaleta tej metody przekłada się na ilość osób mieszkających na danej nieruchomości, nawet w przypadku czasowych zmian liczby osób oraz daje możliwość weryfikacji danych wynikających ze wskazań wodomierza. Ponadto Mieszkańcy, którzy używają wodę w celach gospodarczych jak np. podlewanie ogrodów, mogą założyć podlicznik i odliczyć jego wskazania w deklaracjach. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi faktyczną ilość wody zużytej na nieruchomości.

Każda z trzech wyżej wymienionych metod ma zalety i wady. Żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Metoda ta jest najbardziej sprawiedliwa dla mieszkańców, gdyż gwarantuje największą szczelność systemu – objęcie opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wszystkich osób zamieszkujących na terenie Gminy Lesznowola.

Iwona Pajewska-Iszczyńska
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

6 KOMENTARZE

 1. Co to za propagandowe brednie? Kto płaci za takie artykuły i z czyich pieniędzy? W tym artykule nie ma słowa o tym, że do przetargu startowała tylko jedna firma i wybrano najdroższą w Polsce stawkę. Widać gminna władza przestraszyła się na dobre, że do gminy wejdzie zarząd komisaryczny albo mieszkańcy odwołają ich w referendum, skoro za nasze pieniądze w gazetach wypisują te żałosne bzdety. Dlaczego moja rodzina płaci 250 zł za śmieci pytam się?

  • O ty m pani Iwona nie napisala. Tak negocjowali ta umowę , że mamy najdroższe smieci w okolicy. I niestety wymiana władz gminy zapewne nic nie zmieni bo umowa już podpisana

 2. Jurku, to proste. Bo na podstawie zużycia wody można wywnioskować, że w Twoim rodzina co najmniej 6 osób…
  Albo podnajmujesz lokale na hotel pracowniczy.
  Tak czy owak produkujecie dużo śmieci, to odpowiednio dużo płacicie.

  System liczenia opłat za śmieci względem zużytej wody jest najbardziej sprawiedliwy i uniemożliwia kombinowanie… Może dlatego się tak bardzo irytujesz???

 3. A widzisz Krus, pomyliłeś się; moja rodzina nie liczy 6 osób i niczego nikomu nie podnjamuję, nie zrozumiałeś treści mojego poprzedniego komentarza, nie wiem jak pojmujesz sprawiedliwość, ale jeśli uważasz za sprawiedliwy system rozliczania w wyniku którego otrzymaliśmy najwyższe w Polsce opłaty za śmieci, a w przetargu brała udział tylko jedna firma, to jest to dość zaskakujące. Nie krytykuję sposobu naliczania opłat, tylko i wysokość i sposób procedowania w naszej gminie. Różnica pomiędzy nami polega najwyraźniej na tym, że ja bazuję na faktach, a Ty snujesz jakieś domysły na mój temat. Sednem tego sporu nie jest wcale system rozliczania opłat tylko stosunek naszych włodarzy do mieszkańców. Poczytaj sobie jeszcze raz jakie jaja dzieją się w naszej gminie.

 4. Dodam że osoby ktore nie zużywają wody bo nawet nie mają podłączonej a są jedynie zameldowane płacą 145 za śmieci., w sumie też drogo. Więc jeśli ktoś mieszka nawet w 10 osób a ma własną wodę, to płaci 145 i to niby ta sprawiedliwość i rozsądek. Z tego co wiem domu puste też tyle płacą, te bez podłączonej wody

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię