Gospodarka odpadami. Raport Gminy cz. 2. Przetarg.

1

LESZNOWOLA Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola był szeroko komentowany w publikacjach pojawiających się w przestrzeni internetowej.

Stanowczo podkreślamy, że przetarg został przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a wybór oferenta świadczącego te usługi NIE został dokonany z naruszeniem interesu publicznego, ani tym bardziej NIE narusza interesów Mieszkańców.

Zachęcamy do lektury raportu pt. Gospodarka Odpadami. Raport Gminy cz. 2. Przetarg (wraz z dołączonymi dokumentami: załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3), gdzie po kolei i szczegółowo omawiamy kwestie związane z przetargiem, a w szczególności:
1. zmianę terminu obowiązywania umowy z PUK Piaseczno;
2. ustalenie wartości zamówienia przed ogłoszeniem przetargu;
3. ogłoszenie przetargu nieograniczonego;
4. przedmiot umowy przetargowej;
5. kryteria oceny ofert;
6. wybór najkorzystniejszej oferty;
7. odwołanie wniesione przez PUK Piaseczno od rozstrzygnięcia przetargu przez Gminę Lesznowola oraz rozpatrzenie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO);
8. brak tzw. „zmowy przetargowej”;
9. brak dopuszczenia w przetargu składania ofert częściowych;
10. brak zastosowania w przetargu aukcji elektronicznej;
11. brak w przetargu postanowień dotyczących zawarcia umowy ramowej;
12. działania edukacyjne skierowane do Mieszkańców.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię