Honory dla zasłużonych w świątecznej aurze

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Samorządową wigilię w Hugonówce poprzedziły podziękowania i wręczenie medali z okazji jubileuszu 120-lecia Konstancina-Jeziorny oraz 100-lecia uzdrowiska. Odbył się też koncert kolęd w wykonaniu Katarzyny Cerekwickiej

Do odznaczenia wyróżnionych mieszkańców, którzy „swoją pasją tworzą Konstancin naszych marzeń” burmistrz Kazimierz Jańczuk zaprosił swojego zastępcę Ryszarda Machałka oraz przewodniczącego rady miejskiej Andrzeja Cieślawskiego.

Jako pierwszą na scenę zaproszono Małgorzatę Szandułę, która jest dyrektorem Szkoły Muzycznej w Konstancinie-Jeziornie. – Pani wieloletnie dokonania sprawiły, że muzyka stała się częścią życia konstancińskiej społeczności – powiedział burmistrz Kazimierz Jańczuk, podkreślając ogromny wkład szkoły w kształcenie muzycznie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Odznaczona także Hannę Budnicką za wieloletnią pracę społeczną. – Podziwiamy pasję z jaką od 10 lat organizuje pani Festiwal Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie – powiedział burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Wydarzenie to jest znakomitą okazją do zapoznania się z bogatym dziedzictwem naszej gminy.

Nagrodzona została także dyrektor konstancińskiego domu kultury Edyta Markiewicz-Brzozowska. – Jest pani duchem sprawczym konstancińskiej kultury, którego inspiracje, kreacje i kuratela nad wyjątkowymi wydarzeniami stworzyły artystyczny klimat naszej gminy – komplementował burmistrz Jańczuk. – Dziękujemy, prosimy o więcej i gratulujemy.

Za zaangażowanie we współpracę Konstancina-Jeziorny z miastami partnerskimi, pracę na rzecz młodzieży i konstancińskiej kultury została uhonorowana także Dorota Kasperska. Burmistrz docenił także „utrwalanie w fotograficznych obrazach piękna” gminy.

Kolejną wyróżnioną osobą została Hanna Winogrodzka-Szaflik. – Za działalność na rzecz ochrony i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszej gminy – uzasadniał swoją decyzję burmistrz. – Szczególnie architektury Jeziorny i Mirkowa, jak również dokumentowanie tradycji i historii Konstancina-Jeziorny.

Na scenę po odbiór odznaczenia zaproszono także Małgorzatę Zarzycką, która na początku lat 90. nawiązała współpracę z niemieckiem miastem z Denzlingen. Wspólnie z Iris Vorberg, nauczycielką z Erasmus Gymnasium w Denzlingen zaangażowały się w organizację wymian szkolnych. W 2008 r. panie postanowiły do tej współpracy zaprosić również mieszkańców. Dokument o współpracy Konstancina-Jeziorny i Denzlingen został podpisany 19 czerwca 2011 roku. – Wyrażamy uznanie za wieloletnią społeczną pracę na rzecz odkrywania i kultywowania tradycji Urzecza – powiedział burmistrz Jańczuk.

Za dokumentowanie i propagowanie historii konstancińskich rodów i zasłużonych postaci wyróżniono także Tadeusza Kossa. – Za postawę będącą żywym pomostem pomiędzy kolejnymi pokoleniami i dowodem kultywowania najszlachetniejszych tradycji – mówił burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Dziękujemy i gratulujemy.

Odznaczono również Tomasza Kowalskiego. – Wyrazy uznania za zaangażowanie we współpracę Konstancina-Jeziorny z miastami partnerskimi, ze szczególnym uwzględnieniem Saint-Germain-en-Laye oraz promocję naszej gminy i Polskie za granicą – burmistrz odczytał list gratulacyjny.

Piotr Stankiewicz został doceniony za społeczną pracę i zaangażowanie w rozwój relacji z miastami partnerskimi. – Pana działalność na rzecz konstancińskiej społeczności budzą szacunek i uznanie – powiedział burmistrz Kazimierz Jańczuk.

– Światło nie zgasło i mam nadzieję, że nie zgaśnie – zażartował burmistrz zapraszając na scenę Tomasza Moczulskiego, dyrektora Rejonu Energetycznego Jeziorna. – Dziękujemy za owocną współpracę przyczyniającą się do rozwoju gminnej infrastruktury energetycznej oraz systematyczną pomoc w jej modernizacji i rozbudowie – powiedział burmistrz.

Na scenę zaproszono także Grzegorza Szewczyka, doceniając jego wieloletnią pracę w samorządzie gminnym, służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej, chęć niesienia pomocy oraz ratowania życia i mienia mieszkańców gminy.

Wyróżniono również ks. Jana Tonderę. – Długoletnia posługa pasterka, praca na rzecz rozwoju kultury, zachowania dziedzictwa historycznego oraz działalność integrująca mieszkańców z naszej małej ojczyzny zasługują na szczególny szacunek i uznanie – powiedział burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Uhonorowano także neurochirurga i dyrektora STOCER-u Pawła Baranowskiego, który jednak nie mógł uczestniczyć w uroczystości. – Pańska wieloletnia praca utrwaliła wizerunek Konstancina-Jeziorny jako miejscowości służącej zdrowiu i sprawności fizycznej. Osiągnięcia w zakresie neurochirurgi są wysoko cenione przez pacjentów oraz środowisko medyczne – powiedział burmistrz.

Nagrodzono również przewodniczącego radny miejskiej Andrzeja Cieślawskiego. – Pańskie zaangażowanie w organizację pracy rady miejskiej Konstancina-Jeziorny oraz dążenie do polepszenia komunikacji społecznej mieszkańców z radą zasługują na uznanie i podziękowanie – uzasadnił swoją decyzję burmistrz.

– Osiągać sukcesy pojedynczo jest bardzo trudno – powiedział burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Pozwoliłem sobie dostrzec osiągnięcia pierwszego zastępcy Ryszarda Machałka. – Pańska samorządowa praca na rzecz mieszkańców gminy może stanowić wzór do naśladowania dla innych samorządowców – powiedział burmistrz Jańczuk. – Jest pan cenionym pracownikiem i dumą urzędu miasta i gminy w Konstancinie-Jeziornie.

Po wręczeniu odznaczeń burmistrz wszystkim zgromadzonym złożył życzenia świąteczno-noworoczne. Kolejną część spotkania stanowił koncert kolęd w wykonaniu znanej piosenkarki Katarzyny Cerekwickiej. Uroczystość zakończono tradycyjną wigilią.

Kamil Staniszek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię