Jak odzyskać pojazd po odholowaniu

0

POWIAT Znika Twoje auto, pierwsza myśl jaka wpada do głowy to kradzież. Co robisz? Dzwonisz na policję i okazuje się, że pojazd stoi na parkingu odholowany przez służby.  Co zrobisz, aby go odzyskać?

 

Aby odzyskać pojazd, który został usunięty z drogi i odholowany na parking należy:

1. Dokonać opłaty za usunięcie pojazdu oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Czajewicza 2/4 (także kartą płatniczą lub kredytową) albo na rachunek bankowy

nr 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963.

2. Z potwierdzeniem dokonania opłaty należy zgłosić się do podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (policjant, strażnik miejski, osoba dowodząca akcją ratowniczą) w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.

3. Z potwierdzeniem opłaty oraz zezwoleniem na odbiór pojazdu należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Piasecznie Wydział Komunikacji i Transportu. 05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 2/4 pok. 21 (II piętro) Arkadiusz Szewczyk, tel. 22 736 48 82, e-mail: [email protected]

4. Odebrać pojazd z parkingu w Piasecznie.

Opłaty w roku 2021:

  • rower lub motorower – opłata za usunięcie 120 zł; opłata za dobę przechowywania 23 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 60 zł
  • motocykl – opłata za usunięcie 240 zł; opłata za dobę przechowywania 31 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 120 zł
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t – opłata za usunięcie 500 zł; opłata za dobę przechowywania 44 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 300 zł
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7,5 t – opłata za usunięcie 650 zł; opłata za dobę przechowywania 57 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 460 zł
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – opłata za usunięcie 920 zł; opłata za dobę przechowywania 83 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 570 zł
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – opłata za usunięcie 1360 zł; opłata za dobę przechowywania 148 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 750 zł
  • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – opłata za usunięcie 1650 zł; opłata za dobę przechowywania 217 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 870 zł

Wymagane dokumenty:

– dokument tożsamości

– dokument upoważniający do używania pojazdu (od Banku, Leasingu)

– zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (policjant, strażnik miejski, osoba dowodząca akcją ratowniczą)

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), art 130 a

– Uchwała Nr XXVIII/3/20 Rady Powiatu Piaseczyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2020 r. poz. 11003) w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Sposób załatwienia sprawy:

– wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego,

– wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię