Jakie inwestycje gmina planuje w przyszłym roku?

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Znany jest już projekt przyszłorocznego budżetu. Na inwestycję zarezerwowano ponad 45 mln zł


Planowane dochody gminy mają wynieść w przyszłym roku prawie 179 mln zł, zaś wydatki – niemal 223 mln zł. Po stronie wydatków 177 mln zł mają stanowić te bieżące, zaś niemal 46 mln zł – majątkowe, co w praktyce oznacza środki przeznaczone na inwestycje. Deficyt wynoszący niemal 44 mln zł zostanie sfinansowany m.in. przychodami z nadwyżki budżetowej z poprzednich lat, pożyczkami z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW oraz emisją obligacji komunalnych (6,35 mln zł). Jeśli chodzi o planowane wydatki, to gmina nadal będzie kanalizować położone na południu miejscowości. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna pojawi się też w sołectwach znajdujących się w północno-wschodniej części gminy. Na dofinansowanie autobusów ZTM pójdzie 5,8 mln zł, kolejne ponad 3,3 mln zł pochłonie dofinansowanie „elek”. 0,8 mln zł gmina przeznaczy na przebudowę dróg w Czarnowie i tyle samo na przebudowę dróg na terenie Skolimowa. Z kolei przebudowa ulicy Powsińskiej ma pochłonąć aż 7 mln zł. W sumie w przyszłym roku ma być przebudowywanych 15 gminnych dróg. Z inwestycji kubaturowych warto wspomnieć o rozbudowie szkoły w Słomczynie, która pochłonie w przyszłym roku 5,4 mln zł i budowie budynku administracyjno-biurowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, co ma kosztować w przyszłym roku 7 mln zł.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię