Jedna z najkosztowniejszych inwestycji w 2022 roku

0

GÓRA KALWRIA Gmina zakończyła jedną z najkosztowniejszych i najbardziej oczekiwanych inwestycji w gminie Góra Kalwaria w 2022 r. – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czersk”. Już wkrótce będzie można przyłączyć do niej domy.

Przedsięwzięcie składało się z dwóch części:
A: budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Przyborowie oraz przyległych: Radosnej, Miłej, Marzycieli i uzupełnienie kanalizacji w Wareckiej.
B: budowy odcinków sieci kanalizacyjnej w ul.: Świętego Mikołaja, Wójtowskiej, placu Tysiąclecia oraz odcinku ul. Bielińskiego.

Łącznie powstały ponad 4 km nowej sieci. Ponadto wykonawca odtworzył nawierzchnię wszystkich dróg, w których prowadzone były prace.
Gmina uzyskała na tę inwestycję dofinansowanie w kwocie 5 000 000,00 pln z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.
W styczniu w Czersku odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym zostaną poinformowani jakie należy spełnić procedury, aby przyłączyć dom do nowej sieci. Zgodnie z przepisami, jeśli w ulicy przy posesji jest sieć kanalizacyjna, właściciel domu ma obowiązek wykonania przyłącza. Reguluje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2).

 

Źródło: gorakalwaria.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię