KONSTANCIN-JEZIORNA Radni Tomasz Nowicki i Renata Dąbrowska nie ustępują w przekonywaniu, że pierwsza strefa biletowa ZTM powinna objąć obszar całej gminy


W sobotę rajcy zbierali podpisy mieszkańców dla poparcia tej inicjatywy. W ciągu 3 godzin pomysł poparło 339 osób w różnym wieku. Radny Nowicki dodaje, że w ankiecie na temat funkcjonowania komunikacji publicznej, którą pod koniec listopada przeprowadził w internecie, 60 proc. spośród 545 respondentów opowiedziało się za rozszerzeniem I strefy biletowej na obszar całej gminy. Jej wprowadzenie sprawiłoby, że osoby wsiadające na obszarze Konstancina-Jeziorny do autobusów stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego zapłaciłyby mniej za bilety, szczególnie okresowe. – Jak ustaliliśmy w ZTM, koszt wdrożenia I strefy biletowej dla obszaru całej gminy wyniesie nieco ponad milion złotych. Obecnie gmina w ramach współpracy z ZTM dopłaca do komunikacji 2,3 mln zł – tłumaczy Tomasz Nowicki. Radny zawnioskował w poprzedni czwartek, aby potrzebny milion zarezerwować w budżecie gminy na rok 2018 i uzyskał poparcie Komisji Budżetu. Czy samorząd zdecyduje się na poszerzenie I strefy biletowej na całą gminę, okaże się w najbliższą środę, podczas sesji budżetowej. Burmistrz Kazimierz Jańczuk dotychczas był zwolennikiem przesunięcia granicy I strefy z Klarysewa w głąb miasta, do Grapy. Jego zdaniem powiększanie jej o obszar całej gminy nie ma uzasadnienia i byłoby zbyt kosztowne.

Tomasz Nowicki przekonuje tymczasem, że na taki krok decyduje się coraz więcej gmin okołowarszawskich (I strefę już wprowadziły Ząbki i Marki, a od 1 stycznia wprowadzą Łomianki), przez co coraz więcej osób zostawia samochody w garażu i przesiada się do autobusów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię