Jesteś ozdrowieńcem? Możesz pomóc, zostań wolontariuszem!

0

POWIAT Osoby, które przechorowały COVID-19 jako ozdrowieńcy mogą – w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – wspomagać domy pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.


Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz na stronie wspierajseniora.pl. Formularz zostanie przekazany systemem CAS do danego domu pomocy społecznej. Następnie dyrektor domu pomocy podpisze umowę z wolontariuszem.

Formy pomocy świadczone przez wolontariuszy mogą obejmować:

  • rozmowy z mieszkańcami
  • podawanie posiłków
  • organizowanie zajęć dla mieszkańców
  • wsparcie pracowników w opiece nad mieszkańcami
  • czynności porządkowe.

Wykonywanie czynności w ramach wolontariatu odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Oznacza to, że w stosunku do wolontariuszy będą miały zastosowanie wszystkie zalecenia dotyczące pracowników domów pomocy społecznej, mające na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa (wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, pomiar temperatury ciała, praca w mniejszych zespołach, czy też w odrębnych strefach – zależnie od rozwiązań przyjętych w danym DPS).

Wolontariuszami mogą zostać osoby wyłącznie zdrowe, nie wykazujące objawów przeziębienia i grypy ani innych chorób.

Ozdrowieniec to osoba, u której wykryto wcześniej obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą badania PCR lub testem antygenowym i która po zakończeniu izolacji nie wykazuje objawów zakażenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię