Jeszcze tydzień Skłodowskiej-Curie, potem Gminna

2

LESZNOWOLA Do 21 września dawna ulica Gminnej Rady Narodowej w Lesznowoli będzie nosiła nazwę Skłodowskiej-Curie. Potem zostanie przemianowana na Gminną. Gmina stoi na stanowisku, że kolejna zmiana nazwy ulicy nadal podchodzi pod ustawę dekomunizacyjną, co zwalnia mieszkańców z opłat za wymianę dokumentów


O zawirowaniach związanych ze zmianą nazwy ulicy pisaliśmy dwa tygodnie temu. Wówczas w związku z ustawą dekomunizacyjną, w połowie lipca radni zdecydowali o zmianie nazwy ulicy Gminnej Rady Narodowej na ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Nowa nazwa zaczęła formalnie obowiązywać pod koniec sierpnia. Potem rada sołecka zawnioskowała, aby ulicę Skłodowskiej-Curie przemianować na Henryka Sienkiewicza, ale wniosek zyskał małe poparcie. Jednocześnie do gminy trafił postulat mieszkańców dawnej Gminnej Rady Narodowej (podpisało się pod nim 95 osób), aby nazwę drogi zmienić na Gminną. Uchwała w tej sprawie została podjęta niejednogłośnie podczas ostatniej sesji rady gminy i opublikowana 7 września w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
– Po uprawomocnieniu się uchwały, nowa nazwa ulicy zacznie obowiązywać od 22 września – informuje radny Marcin Kania. – Obydwie uchwały, podjęte podczas kolejnych sesji rady gminy, weszły w życie legalnie. Warto przeczytać ich podstawy prawne, które się od siebie różnią.
Mieszkańców ulicy Skłodowskiej-Curie (już niedługo Gminnej) najbardziej jednak interesuje to, czy będą musieli płacić za wymianę dokumentów, a więc dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów czy paszportów.
– Z ustawy wynika, że „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat” – informuje Karolina Sobolewska z urzędu gminy Lesznowola. – Dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka dana osoba będzie ważny, dopóki nie upłynie jego termin ważności.
Z dowodami osobistymi i paszportami i tak nie ma problemu, ponieważ nie ma w nich adresu zamieszkania. Co innego dowody rejestracyjne i prawa jazdy. W marcu ubiegłego roku rada powiatu podjęła uchwałę, zwalniającą z opłat za wydawanie powyższych dokumentów, jeśli zmiana nazwy ulicy nastąpi z urzędu.
– Jesteśmy skłonni wydawać mieszkańcom takie zaświadczenia – mówi Grażyna Brzozowska z gminnego wydziału geodezji. – Wszyscy właściciele nieruchomości i budynków znajdujących się przy dawnej ulicy Gminnej Rady Narodowej otrzymają także po 22 września z urzędu pisemne zawiadomienie o zmianie dotychczasowego adresu.

Tomasz Wojciuk

2 KOMENTARZE

  1. Mówi, to ten radny, który głosował na komisjach przeciw zmianie nazwy ulicy na gminną, a na sesji się wstrzymał.

  2. Czekamy na sprostowanie poprzedniego wywiadu z tym samym radnym, gdzie straszył pan redaktor tytułem, że mieszkańcy zapłacą sami za zmiany w dokumentach związane ze zmianą nazwy ulicy!!! Żenada, cytować Dyzmę w prasie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię